Osbu saa ideat rönsyämään: karaokea ja onnellisuusharjoituksia Pirkkalan piikkiin?

HALUAISITKO Pirkkalaan uuden kuntoilupaikan? Vai laavun? Kenties pitäisi satsata vapaa-aikakeskuksesta lainattaviin liikuntavälineisiin?

Pari muutakin vaihtoehtoa on äänestettävänä Pirkkalassa meneillään olevassa osallistuvan budjetoinnin kokeilussa.

Kunta keräsi ehdotuksia 30 000 euron käyttökohteesta viime keväänä ja sai niitä 120 kappaletta. Erilaiset liikkumiseen innostavat asiat olivat hyvin suosittuja vastauksissa. Toinen toistuva kokonaisuus oli ympäristö ja retkeily. Myös erilaisia tapahtumia toivottiin runsaasti: muun muassa karaokea sekä workshopia stressinhallinnasta ja onnellisuudesta. Joku mieli saada kuntalaiset ilmaiseksi saunomaan Reippiin.

Kuusi ehdotusta valikoitui äänestettäviksi sillä perusteella, että niiden tulee voida olla kaikkien kuntalaisten hyödynnettävissä. Toteutuskelpoisista ehdotuksista mukaan otettiin vain sellaiset, jotka eivät jo muutenkin sisälly kunnan suunnitelmiin.

OSALLISTUVAA budjetointia, kavereiden kesken ihan vaan osbua, on Suomen kuntakentässä nähty reilun kymmenkunta vuotta.

Hyvinvointialueiden vietyä leijonanosan kuntien tehtävistä osbun jatkuvuudessa on nähty epävarmuuksia. Riittääkö hankkeita, joita kunnat voisivat osbulla toteuttaa? Epäilykset ovat turhia, kun katsoo ehdotuksia, joihin Pirkkala pyytää nyt ääniä kuntalaisilta. Epäilyksillä on sijansa silloin, jos osbu paisuu maakunnalliseksi. Jos hankkeet karkaavat omaa kotikuntaa kauemmaksi, tuleeko niistä myös liian etäisiä?

PIRKKALASSA seurakunnalla ja nuorten neuvostolla on ollut omat osbunsa. Nyt meneillään olevassa voi äänestää kuluvan kuun loppuun saakka. Ensi vuonna pääsemme nauttimaan suosituimmasta ehdotuksesta.
Enää tarvitsee vain äänestää.