Vasta avatun pysäköintialueen aikarajoitukset muuttuvat tänään – Tässä syy

Muutos tehtiin, jotta Rantaniityn pysäköintialue soveltuisi paremmin myös liityntäpysäköintiin.

RANTANIITYNTIEN pysäköintialueelle on tullut lisää kiekkopysäköintiaikaa.

RANTANIITYNTIEN uuden pysäköintialueen aikarajoitukset ovat muuttuneet kuukausi alueen valmistumisen jälkeen. Läntisellä pysäköintialueella kiekkopaikkojen pysäköintiaika on pidentynyt. Itäiselle pysäköintialueelle on tullut kiekkopaikkoja.

Muutamassa kunnan saamassa palautteessa pysäköintialueen aikarajoituksiin on toivottu muutosta, jotta alue soveltuisi paremmin myös liityntäpysäköintialueeksi.

”Pidempiaikainen liityntäpysäköinti on siis jatkossa paremmin mahdollista kun paikat ovat 12 tuntia kiekolla”, yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka sanoo.

Aiemmin läntisellä pysäköintialueella oli kahdeksan tunnin kiekkopaikat arkisin kello 8-18 ja muulloin vapaa pysäköinti. Itäinen paikoitusalue oli varattu arkisin erityisluvalla pysäköintiin kello 7 -17, jonka jälkeen pysäköinti on vapaa.

RANTANIITYNTIEN pysäköintialueiden välissä on kävely-yhteys, mutta ajoneuvoille on omat ajoliittymät. Läntiseen osaan kuljetaan Niemenmaantieltä ja itäiseen osaan Rantaniityntieltä. Alue on valmistunut Suupan alikulun, Rantaniityntien ja Niemenmaantien viereen. Alue otettiin käyttöön elokuussa. Alueelle mahtuu kaikkiaan noin 90 autoa.

Uudet aikarajoitukset 18.9. alkaen


Läntinen pysäköintialue (ylempi, noin 50 pysäköintipaikkaa): Kaikki paikat 12 tunnin kiekkopaikkoja.
Itäinen pysäköintialue (alempi, noin 40 pysäköintipaikkaa: Osa paikoista erityisluvalla arkisin kello 7–17, jonka jälkeen vapaa pysäköinti. Osa paikoista 4 tunnin kiekkopaikkoja.