Tuleeko valtion valtatie Pirkkalan maille Puskista?

Antaako Pirkkala valtion tuhota merkittävät luontoarvot alueeltaan, kysytään mielipidekirjoituksessa.

PIRKKALAN kunnan ympäristöpoliittisten päättäjien ei ole syytä jäädä vain passiivisena odottelemaan liikenne- ja viestintäministeriön ratkaisevia lausuntoja Puskiaisten oikaisutiehankkeesta.

Pirkkalan ja Lempäälän kunnissa on kansalaisyhteiskunnan taholta toteutettu sitkeästi jo vuosia yli puoluerajojen paitsi poliittisissa toimielimissä ja vaikuttavuusarviointi-kansalaistyöryhmissä kuin myös banderollein sekä lukuisin lehtikirjoituksin hyvin intensiivistä ja näkyvää vastustusta Vt 3:n perusparannushankkeen Puskiaisten oikaisu -vaihtoehdosta.

Tampereen ohitushanke tuleekin kiistatta toteutuessaan tuhoamaan laajasti Lempäälän ja Pirkkalan alueen suosittuja liikunta- ja ulkoilureittejä retkeilyalueineen sekä eheää, ainutlaatuista ja yhtenäistä luontoa aiheuttaen sen lopullista katoamista.

Tämän hankeen suunnitelmat ovat nyt tiettävästi saapumassa liikenne- ja viestintäministeriöön lausuntokierrokselle ilman Pirkkalan omaa selkeää lausuntoa hankkeen suurista luonto- ja virkistysalue haitoista kunnan hallinnoimalla alueella.

VETOANKIN nyt Puskiainen-vaihtoehtoa vastustaneiden ja sitä vastustavan adressin allekirjoittajien puolesta, että kyseinen hanke pyydetään poliittisen vaikuttamisen keinoin estämään liikenne- ja viestintäministeriössä tai ainakin lykkäämään se laajojen ja hyvien faktaperustelujen johdosta.

Valtioneuvoston vuoden 2023 hallitusohjelman kohdan 11 Suomi liikkeelle -ohjelmassa todetaan muun muassa seuraavasti: ”Edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä uudistetaan ulkoilulaki huomioiden omaisuuden suoja.”

Antaako Pirkkala siis paikallisten olosuhteiden asiantuntijana valtion tuhota kyseiset merkittävät luontoarvot alueeltaan, kun muitakin toimivia vaihtoehtoja on esitetty nykyisten väylien pohjalle?

MAL-sopimuksen ja valtioneuvoston hallitusohjelman 2023 perusteella ei Pirkkalan kunnan ole perusteltua edistää Vt3:n Puskiaisten oikaisu -väylähanketta.

LISÄKSI Tampereen seudun ympäristökuntien sekä valtion välisessä MAL 2020–2023 sopimuksen kohdassa 1.1. ”Kestävä rakenne ja kaavoitusvaranto”, mihin Suomen valtio ja Pirkkalakin on sitoutunut, on sovittu: ”Tampereen saavutettavuutta muista maakuntakeskuksista kehitetään ja elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä yhteyksiä kehitetään”.

Käytännössä tämä merkitsee nykyisten väylien sekä liittymien kehittämistä. Samassa sopimuksessa jatketaan: ”Matka-ajat lyhenevät keskimäärin niiden kaupunkien väleillä, joilla on merkittävää pendelöintiä tai muuta matkustamista.”

SUUNNITELLUSTA Puskiasten oikaisutiestä ei tiettävästi tulisi merkittävää pendelöintiväylää, vaan pendelöintiväylänä toimisivat edelleen Lakalaivan liittymät. Esimerkiksi Nokian ja Lempäälän tai Lempäälän ja Pirkkalan välillä ei ole massiivista työmatkaliikennettä ainakaan 2010–19 tutkimusdatan mukaan. Kasvua on matalasta lähtötasosta, mutta pendelöinti ei ole merkittävää.

Muuta merkittävää matkustamista lienevät Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat kuten messut sekä urheilu-, konsertti ja areenatapahtumat. Näihin tapahtumiin liikennöintiin Puskiaisten oikaisu -vaihtoehdolla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä.

MAL-sopimuksen ja valtioneuvoston hallitusohjelman 2023 perusteella ei Pirkkalan kunnan siten ole perusteltua edistää Vt3:n Puskiaisten oikaisu -väylähanketta.

Sen sijaan Pirkkalan on syytä pitää omalta osaltaan selkeästi kiinni valtion ja Tampereen seutukuntien MAL-sopimuksesta sekä toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaa Puskiaisten oikaisutiehankkeessa puolustamalla arvokasta ja monimuotoista luontokokonaisuuttamme.

Timo Lehtinen

Pirkkala