Hyrsingin koulutalo kutistui kolmeen luokkaan – mikä on pirkkalalaisen kyläkoulun tulevaisuus?

Hyrsingin koulutalossa on tällä hetkellä 18 oppilasta. Oppilasmäärää ja elinkelpoisuutta aletaan tarkkailla.

HYRSINGIN koulu toimii hallinnollisesti isomman Kirkonkylän koulun osana.

SYYSLUKUKAUDEN ensimmäisenä koulupäivänä Hyrsingin koulutaloon Pirkkalassa ei enää vaeltanut kolmannen tai neljännen luokan oppilaita. Tästä syksystä lähtien talossa toimii pelkästään ensimmäinen sekä toinen luokka ja niin sanottu nolla-aste eli esikoulu.

”Kunnassa on tehty tällainen linjaus. Hyrsingin koulu on pienten lasten talo Soljan koulun tai Kurikankulman koulun tapaan”, koulun vastaava rehtori Marianne Tammi kertoo.

Hyrsingin koulutalo on toiminut vuodesta 2011 asti hallinnollisesti osana oppilasmäärältään suurempaa Kirkonkylän koulua. Tammi toimii myös Kirkonkylän koulun vastaavana rehtorina.

HYRSINGIN koulutalo on oppilasmäärältään Pirkkalan pienin kouluyksikkö. Vielä viime lukukaudella Hyrsingin koulutalon oppilasmäärä oli suurempi, koska koulussa opiskeli myös kolmas- ja neljäsluokkalaisia.

”Koulussa on nyt 18 oppilasta. Eskarilaiset ovat omana ryhmänään”, vastaava rehtori Tammi summaa.

Tammen mukaan Hyrsingin koulutalossa aloittavien oppilaiden määrä on vaihdellut. Hänen mukaansa määrä on ollut viimeisten vuosien aikana ”kuudesta viiteentoista”. Yli 15 oppilasta Hyrsingissä ei ole Tammen mukaan aloittanut hetkeen. Hän silti toteaa, että toisinaan aloittavien oppilaiden määrä on ollut ”yli kymmentä kuitenkin”.

HYRSINGIN koulutoimipisteen tulevaisuus oli tapetilla Pirkkalan kunnan alkuvuodesta tekemässä sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksessä. Selvityksessä linjattiin, että Hyrsingin koulutalon elinkelpoisuutta seurataan lähivuosina tiiviisti.

Selvityksen mukaan koulutalon oppilasmäärää tarkkaillaan vuosina 2025–2028. Jos oppilasmäärä jää vuosittain alle 30 oppilaan, oppilasennuste tulkitaan laskevaksi. Tällöin koulutalon jatko tuodaan päätöksentekoon arvioitavaksi.

Palveluverkkoselvityksen mukaan on tarkoituksena, että Hyrsingin koulutalo toimii seurantajakson aikana kolmen ensimmäisen luokka-asteen kouluna.