Koettiinko Loukonlahden kaavasta lähettämäni ponsi uhkana?

"Masinoimalla mielikuvaa laittomasta ponsiesityksestä estettiin mahdollisuus vaikuttaa kaavan varsinaiseen toteutukseen", kirjoittaa kunnanvaltuutettu Riitta Kuismanen (kd).

VALTUUSTON kokouksessa Loukonlahden kaava herätti odotetusti keskustelua. Ennen kokousta minulle kerrottiin, että lähettämäni ponsiesitys on lainvastainen eikä sitä tarvitse ottaa käsittelyyn. Perusteluna oli, että se on lainvastainen. Kovin rikolliseksi en kuitenkaan itseäni kokenut, lähinnä hämmästyin. Keskustelin myöhemmin Kuntaliiton hallintojuristin kanssa asiasta eikä hänkään nähnyt pontta lainvastaisena.

Esitin, että Loukonlahden kaavan toteuttamisessa edettäisiin vaiheittain siten, että kaikkia tontteja ei luovutettaisi heti, vaan jätettäisiin rakentamattomia tontteja viheralueiksi/lasten leikkipaikoiksi. Ongelmaksi koettiin, että alkuperäisessä ponnessa viitattiin muun muassa tuleviin sukupolviin ja siihen, että jätettäisiin heidän päätettäväkseen, haluavatko myöhemmin rakentaa myös ne toistaiseksi tyhjilleen jätetyt tontit. Esitin myös, että mäntymetsäalue rakennettaisiin vasta myöhemmässä vaiheessa.

En itse nähnyt pontta kaavan vastaisena, sillä sellaiseksi en sitä tarkoittanut. Tiivistin kuitenkin toivomusponnen yhteen lauseeseen: ”Esitämme, että Loukonlahden kaavan toteutuksessa edetään vaiheittain siten, että alueelle jää toistaiseksi useita rakentamattomia tontteja viheralueeksi/leikkipaikoiksi väljentämään aluetta”.

Tämäkin tulkittiin lainvastaiseksi.

En tiedä, oliko vaikeutta luetun ymmärtämisessä vai haluttiinko tahallaan ymmärtää väärin, kun väitettiin ponnen esittävän leikkikenttien rakentamista.

MIKÄ ON ponsitoivomuksen tai -esityksen tarkoitus? Ponnella täsmennetään päätöstä. Valtuusto voi päätöksen tehtyään hyväksyä kunnanhallitukselle osoitettavan toivomuksen eli ponnen, jonka tulee liittyä käsiteltyyn asiaan eikä saa olla ristiriidassa päätöksen kanssa, ei muuttaa sitä eikä laajentaa sitä. Ponsilla ohjataan valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpanoa. Hyväksytyt ponnet sitovat kunnanhallitusta samalla tavalla kuin muutkin valtuuston päätökset.

Koettiinko ponsi uhkana täysimittaisen, tiiviin alueen rakentamiselle?

Ponnella ei siis pyritty rajoittamaan toteutusta, sillä harkintavalta jää aina kunnanhallitukselle, miten ja missä vaiheessa tontteja luovutetaan. Kaava ei kuitenkaan velvoita luovuttamaan välittömästi tontteja. Kaava on voimassa kymmeniä vuosia. Sinä aikana kunnanhallitukset menevät ja tulevat. Kukin istuva hallitus tekee omat päätöksensä tonttien luovutuksista. Tämänhetkiset poliittiset voimasuhteet ovat sen suuntaisia, että pelkäänpä, ettei ole mahdollisuuksia minkäänlaiselle vaiheistuksille tai väljennyksille.

EN TIEDÄ, oliko vaikeutta luetun ymmärtämisessä vai haluttiinko tahallaan ymmärtää väärin, kun väitettiin ponnen esittävän leikkikenttien rakentamista, mikä toki olisi ollut kaavan vastaista. Sanatarkasti ponnessa kuitenkin luki, että ”alueelle jää toistaiseksi useita rakentamattomia tontteja viheralueeksi/leikkipaikoiksi”. Eikä mitään mainintaa leikkikenttien rakentamisesta.

Ehdottamani ponsi on myös samansuuntainen, jota olen ajanut yhdyskuntalautakunnan jäsenenä. Eli vaiheittainen toteuttaminen, jolla vältetään peruuttamattomia päätöksiä.

Masinoimalla mielikuvaa laittomasta ponsiesityksestä estettiin mahdollisuus vaikuttaa kaavan varsinaiseen toteutukseen. Ponsi siis ei ollut lainvastainen, tämän myönsi kaavoitusjohtajakin myöhemmin, tosin vasta päätöksen jälkeen.

Riitta Kuismanen

valtuutettu (kd)

Pirkkala