Loukonlahden 1330 lisäasukkaan pientalokaava läpi tunteikkain puhein valtuustossa: ”Ihania koteja ja kauniita katuja”, ”Talosumppu”, ”Lottoarvontaa…”

Valtuustossa iloittiin Pirkkalan viime vuoden hyvästä taloustuloksesta ja käytiin värikästä kaavoituskeskustelua.

LOUKONLAHDESSA asuva demarivaltuutettu Eeva Uskali piti alueelle 1330 asukasta tuovaa pientalokaavaa onnistuneena. Kaavassa on laaja varaus myös Pirkkalan uusille urheilupalveluille, kuten yleisurheilu- ja pallokentille.

PIRKKALAN valtuutetut iloitsivat maanantain kokouksessa kunnan erinomaisesta talousmenestyksestä viime vuonna. Hyvä meno jatkuu ennusteen mukaan myös tänä vuonna.

Kasvavaan Pirkkalaan hyväksyttiin useita asuinalueiden kaavoja, joista eniten puheita aiheutti Loukonlahteen valmistunut 1330 asukkaan pientaloalueen suunnitelma. Talot tehdään Loukonlahden nykyisen asuinalueen ja Pyhäjärven väliselle pellolle. Urheilupalveluille eli kenttien ja pelihallien rakentamiselle on varattu 6,5 hehtaarin alue Pereentien varresta.

Keskustan Raili Naskali esitti kaavan palauttamista valmisteluun, mutta esitys kaatui selkein äänestysluvuin 38 – 3. Kaksi valtuutettua pidättäytyi äänestämästä.

Naskali nimitti aluetta talosumpuksi. Kaavassa suurin osa rakennuksista on ns. citypientaloja. Niille on varattu kaavassa 247 tonttia.

”Yli tuhat asukasta jätti kaavaa vastustavan adressin. Huomautuksia ei ole huomattu”, Naskali totesi kuntalaisten jättämistä muistutuksista.

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Hakkarainen (kok.) totesi, että kaavaa on käsitelty huolellisesti useaan otteeseen vuosien kuluessa myös lautakunnassa. Naskalin palautusesitys tuli Hakkaraiselle yllätyksenä.

”Tykkään seurata lottoarvontaa, lopputulosta on siinä vaikea ennustaa. Railin ja Akin (Vainio) toiminta tässä asiassa vertautuu lottoarvontaan”, Hakkarainen sanoi.

LOUKONLAHDEN kaavan halusi palauttaa valmisteluun kolme valtuutettua, mutta selkeä enemmistö 38 oli kaavan hyväksymisen kannalla. Keskustan Raili Naskali oli yksi vastustajista. Hän nimitti tulevaa asuinaluetta talosumpuksi.

Kaavan luonnosvaiheessa Loukonlahteen tarjottiin noin 15 prosenttia enemmän rakennusoikeutta. Siitä tingittiin. Hakkaraisen mukaan eniten puhetta on aiheuttanut loppumetreillä pientaloalueen ja uimarannan välissä olevan rantakaistaleen kapeus.

Lopputulos on, että noin kuudelle omakotitontille jäi kulkuoikeus omalle pihan pysäköintipaikalle nykyisen rantapolun kautta. Viereen tulee kulkureitti, jossa kävelijä voi väistää osuuden, jossa auto saattaa tulla vastaan.

Vihreiden Jutta Jelys oli kaavaan raskaasti pettynyt. ”Maltti ei säily määrässä. Pyydän anteeksi kaikilta minua äänestäneiltä, että en ole tämän enempään pystynyt”, Jelys totesi ääni väristen.

KAAVA sai voittopuolisesti kehuja.

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen esitteli niistä maireimmat jo virkansa puolesta.

”Seudun hienoin pientalokaupunginosa. Ihania koteja ja kauniita katuja. Pyhäjärven rantakaupunki”, kaavoitusjohtaja siteerasi uudelle Loukonlahdelle asetettuja tavoitteita.

”Näyttää hyvältä. Alueesta tulee Pirkanmaan helmi”, totesi Niilo Rautionmaa (kok.)

Demarien Eeva Uskali antoi loukonlahtelaisena tunnustusta sille, että uimarannan aluetta oli laajennettu ja kaavaa kehitetty oikeaan suuntaan luonnoksen jälkeen.

Demarien Risto Koivisto kummasteli, millä oikeudella kaavan vastustajat puhuvat ikäänkuin kaikkien puolesta, että kuntalaiset vastustavat Loukonlahden kaavaa. ”Missään nimessä kuntalaisten enemmistö ei ole tätä vastaan.”

TARKASTUSLAUTAKUNNAN puheenjohtaja Mikko Kuoppa nosti esiin Pirkkalassa viime vuonna kasvaneet lastensuojelun ja sijoituksien luvut. ”Taloudellisesti Pirkkala selviää niistä, mutta huolettaa, miten paljon siellä on lapsia ja nuoria. Pitää huolehtia, etteivät he joutuisi mihinkään kierteeseen vaan pääsisivät normaalin elämän alkuun, Kuoppa totesi.

Valtuusto päätti 22.5.

Pirkkala teki vuodelta 2022 noin 4,2 miljoonaa euroa plussalla olevan tilinpäätöksen. Alun perin vuodelle oli ennustettu kahden miljoonan miinustulosta. Suurin syy oli, että verotulot nousivat 11,3 miljoonaa euroa, esitteli talousjohtaja Tommi Ruokonen valtuustolle. Myös kuluva vuosi näyttää taloudellisesti vahvalta.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 merkittiin tiedoksi. Lautakunta antoi suosituksia, mutta totesi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuneen pääsääntöisesti hyvin.
Henkilöstöjohtaja Jenni Harjula esitteli henkilöstökertomuksen. Kunnalla oli vuoden lopussa mukava tasaluku 1111 vakinaista työntekijää. Määräaikaisia oli 400. Henkilöstöstä peräti 86 prosenttia oli naisia. Vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle siirtyi 565 työntekijää.
Linnakorpeen Kurikantien viereiseen ramppiin uuden kauppa-alueen mahdollistava asemakaavan muutos hyväksyttiin. Rakennusoikeutta on 28 000 neliötä, mistä voi olla vähittäiskauppaa 14 900 kerrosneliötä.
Turrin asemakaavan muutos hyväksyttiin. Kaavalla muun muassa järjestellään Soukonlahden vieressä olevien omakotitonttien rakennusoikeuksia.
Valtuuston puheenjohtajana jatkaa 2023-25 Taru Tolvanen (sd.) ja varapuheenjohtajana Harri Vuorenpää (ps.). Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Mikko Hietalahti (kesk.).
Kunnanhallitus ja lautakunnat valittiin myös uusiksi vuosille 2023-25 vähin muutoksin valtuustokauden puolivälin vaalissa.