Päättyvä talvi suosi puiden hakkuita ja kuljetuksia

Hyvät säät näyttävät jatkuvan ainakin pääsiäiseen.

PIRKANMAALLA hakattua puutavaraa kuljetetaan rekoilla muun muassa Akaan, Oriveden ja Ylöjärven raakapuuterminaaleihin, joissa se siirretään jopa 27-vaunuisten junien kyytiin. Akaan terminaalista lähti tehtaisiin viime vuonna 478 000 kuutiota puuta. Kuva: Mikko Peltoniemi

MAALISKUUN loppupuoli oli lumisempi ja kylmempi kuin useana muuna talvena. Vaikka monella pihankolaajalla syke nousi, pakkaskelit myös helpottivat muun muassa puiden kuljettamista hakkuilta teiden ja ratojen varsille ja tehtaisiin.

Metsä Groupin Etelä-Suomen kuljetuspäällikön Pasi Arkon mukaan kulunut talvi oli kokonaisuudessaan suotuisa.

– Talvi alkoi aikaisessa vaiheessa ja jatkuu vieläkin. Ennusteiden mukaan hyvät säät näyttävät jatkuvan ainakin pääsiäiseen saakka, Arkko sanoo.

Etelä-Suomi rajautuu tässä tapauksessa Viitasaarelta alaspäin, joten Arkon maantieteelliseen vastuualueeseen kuuluu muun muassa koko Pirkanmaa. Tammikuun pääkalloliukkaat kelit olivat haaste etenkin sivuteillä, mutta muuten sääolosuhteet ovat Arkon mukaan olleet hyviä.

Lumi ei juurikaan vaikuta puun kuljetuksiin, sillä tarvittaessa se aurataan pois.

– Lämpötila vaikuttaa enemmän. Aina kun on pakkasta, kantavuus on merkittävästi parempi.

Hyviä kelejä on tarvittu siksikin, että Venäjän sota on lisännyt metsäteollisuuden toimintaa kotimaassa. Kuljetuskalustoa ja -yrittäjiä on onneksi riittänyt.

– Resurssitilanne on ihan kunnossa, Pasi Arkko toteaa.

Yli 150 kilometrin matkat viedään junalla

Metsä Groupin Pasi Arkon mukaan koko Suomessa kuljetetaan puuta noin 1500–1800 rekkakuormallista joka päivä. Etelä-Suomen osuus on tästä karkeasti puolet. Jos puun matka metsästä tehtaaseen on yli 150 kilometriä, koko taivalta ei kannata ajaa autolla.

– Jos on pidemmät kuljetusetäisyydet, puut lastataan junaan ja viedään junalla tehtaaseen. Juna on kustannustehokas kuljetusmuoto.

Raakapuun junakuljetukset tehtaisiin ovatkin lisääntyneet.

– Tehokkaat lastausasemat esimerkiksi Akaassa edistävät sitä. Se on autoilijalle hyvä, koska terminaalille voi viedä joustavasti puita, ja siellä ei tarvitse jonottaa.

Lisäksi terminaaleihin voidaan viedä metsästä useita puutavaralajeja kerralla.

– Silloin saadaan koko varasto tyhjäksi. Kaikki puutavaralajit tyhjennetään samasta kuormasta terminaaliin, laitetaan sieltä junaan ja viedään tehtaalle. Se on hyvää ja tehokasta logistiikkaa, Arkko toteaa.

Terminaalit myös Orivedellä ja Ylöjärvellä

Pasi Arkon mainitsema, valtion Väyläviraston rakennuttama Akaan raakapuuterminaali otettiin käyttöön heinäkuussa 2021. Sitä käyttävät kaikkien suurien metsäyhtiöiden puunhankintayhtiöt.

Metsä Group käyttää pistoraiteella päärataan liitettyä, 40 kilometriä Tampereelta etelään sijaitsevaa terminaalia paljon. Sinne tuodaan puuta noin 50–100 kilometrin säteeltä etenkin etelän, idän ja pohjoisen suunnasta.

Lähimmät vastaavat raakapuuterminaalit ovat Hämeenlinnassa, Orivedellä, Ylöjärvellä, Humppilassa ja Kokemäellä.

Akaasta puut lähtevät junilla eri tehtaisiin. Suurimmat määrät menevät Äänekosken biotuotetehtaalle sekä Joutsenon ja Rauman tehtaille.

Äänekosken biotuotetehtaalle menee Pasi Arkon mukaan puuta vuositasolla yhteensä kuudesta miljoonasta kuuteen ja puoleen miljoonaa kuutiota.

– Merkittävä määrä tästä kulkee Akaan terminaalin kautta, Arkko kertoo.

Luvatonta liikkumista ja ilkivaltaa

Kimmo Tiainen on Väylävirastossa rautateiden raakapuun kuormausalueiden isännöinnistä vastaava asiantuntija. Hän kertoo, että ensimmäisen puolen vuoden aikana eli heinä–joulukuussa 2021 puuta lähti Akaan raakapuuterminaalista noin 185 000 kuutiota. Vuoden 2022 aikana puuta lähti 478 000 kuutiota.

Tiaisen mukaan kaikki puutavara tulee Akaaseen rekoilla, ja tavoite on, että kaikki lähtee junalla.

– Voi olla, että joitakin pieniä eriä puuta lähtee myös autoilla riippuen tehtaiden kysynnän tarpeesta. Jossakin tapauksissa junalla kuljetus on liian hidasta.

Terminaaliin tulevassa rekassa on puuta noin 55 kuutiota ja sieltä lähtevässä junassa 1400–1 700 kuutiota riippuen siitä, montako vaunua junassa on. Vaunuja on 24–27.

Kimmo Tiaisen mukaan Akaan terminaali on toiminut hyvin, mutta ongelmia tuottaa edelleen luvaton liikkuminen alueella. Ilkivaltaakin esiintyy ajoittain.