Mihin asioihin haluat Pirkkalan seurakunnan käyttävän 10 000 euroa? Seurakunta kokeilee uudistusta, toimi nopeasti niin voit vaikuttaa

Toimi helmikuussa -pappi Reetta Mörttinen kannustaa harkitsemaan ehdotuksen jättämistä, vaikka seurakuntaan ei olisi aiempaa kosketusta.

PIRKKALAN seurakunta kokeilee uudenlaista ns. osallistavaa budjetointia. Pappi Reetta Mörttinen rohkaisee kertomaan omia ehdotuksia, mihin seurakunta voisi kohdistaa projektiin varatut rahat.

PIRKKALAN seurakunta kutsuu kuntalaisia ideoimaan käyttökohteita 10 000 euron projektirahalle.

Ensi kertaa kokeiltavan osallistavan budjetoinnin tarkoitus on saada pirkkalalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin varojen käytössä. Ideoita pyydetään nettilomakkeella, joka on auki helmikuun ajan.

Pappi Reetta Mörttinen kannustaa harkitsemaan ehdotuksen jättämistä, vaikkei seurakuntaan olisi aiempaa kosketusta. Kiinnostus toiminnan kehittämiseen riittää.

”Jos on ajatellut, että olisipa hienoa, jos seurakuntamme toimisi jollain tietyllä tavalla, niin nyt sen pääsee kertomaan. Idean voi heittää meille, mutta sitä voi tulla myös mukaan toteuttamaan, jos se aikanaan pärjää äänestyksessä.”

Ehdotus voi liittyä säännölliseen toimintaan, tapahtumiin tai käytännön asioihin, kuten arkisiin valintoihin. Olennaista on, että se on paikallisesti toteutettava.

Mielen perukoilla oleva haave ja valmis suunnitelma käyvät yhtä hyvin

Tähän asti toiveita ja palautetta on kerätty kausittain eri työaloilla. Osallistava budjetointi täydentää jo olemassa olevia vaikutusmahdollisuuksia.

”Moni erilaisissa tapahtumissa ja viikkotoiminnassa mukana oleva on päässyt jo aiemminkin esittämään toiveita. On meillä sellaistakin toimintaa, joka jo nyt pyörii pitkälti vapaaehtoisten ideoimana ja toteuttamana”, Mörttinen kertoo.

Uusi vaikuttamisen muoto on otettu hyvin vastaan seurakunnan hallinnossa.

”Olen iloinen siitä, että myös kirkkoneuvosto näkee osallistavan budjetoinnin tärkeyden”, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth sanoo.

RAAMEJA antavat kriteerit, jotka kerrotaan idean jättämisen yhteydessä. Jatkoon päästäkseen ehdotuksen tulee olla muun muassa seurakunnan toimivallan alainen ja arvojen mukainen.

Idean ei kuitenkaan tarvitse olla loppuun asti kehitelty, vaan aihiokin kelpaa.

”Mielen perukoilla oleva haave ja valmis suunnitelma käyvät yhtä hyvin. Tarvittaessa pyydämme idean jättäjältä lisätietoja”, Mörttinen rohkaisee.

Kriteerit täyttäviä ehdotuksia aletaan työstää eteenpäin maaliskuussa. Samalla niille lasketaan budjetti.

”Voi olla, että samankaltaisia ideoita yhdistellään.”

Kuntalaisten näkemyksiä kaivataan jälleen huhtikuussa, kun toteutettavista ideoista äänestetään.

”Toteutukseen päätyvien ideoiden määrä selviää projektin edetessä, sitä ei ole etukäteen päätetty. Toivottavasti ideoita tulee reilusti, ja moni innostuisi niistä äänestämään.”

Budjetointiin voi osallistua os. pirkkalanseurakunta.fi helmikuun ajan.