Pirkkalan kunta ostaa kiinteistön Toiviosta – Osaksi tulevaisuuden lähivirkistysaluetta?

Ruotutien läheltä ostettava kiinteistö vastaa pinta-alaltaan omakotitalotonttia.

PIRKKALAN kunta ostaa Toiviosta Villa Tuukka -nimisen kiinteistön maapohjineen 15 000 eurolla. Kunnanhallitus päätti asiasta viime viikolla.

Kunnan maankäyttöinsinööri Juha-Matti Asikainen totesi kunnanhallitukselle asiaa esitellessään, että kiinteistön omistaja oli ollut kuntaan yhteydessä useita kertoja vuosien varrella ja tiedustellut kunnan halua ostaa kiinteistö tai vaihtaa se muuhun maa-alueeseen. Syynä on, että maanomistaja ei saa kiinteistölleen rakennuslupaa rakennuspaikan pinta-alan minimivaatimuksen takia.

KIINTEISTÖ sijaitsee lähellä Ruotutien päätä, ja alue on maakuntakaavassa virkistysaluetta. Aluetta on kunnan strategisessa yleiskaavassa suunniteltu tulevaisuuden asuinalueeksi.

Asikainen totesi, että kiinteistön ostaminen antaa kunnalle mahdollisuuden tehdä kaakkois-Pirkkalaan tulevaisuudessa yhtenäistä lähivirkistysaluetta.

Villa Tuukan kiinteistön pinta-ala, 2 267 neliötä, vastaa omakotitalotonttia.