Jos Puskiaisten tie on pakko tehdä, niin laittakaa se edes tunneliin

Pirkanmaalla pitäisi ottaa mallia Helsinki-Turku-moottoritiestä, jos Puskiaisten oikaisuun päädytään, vaatii pirkkalalainen Timo Lehtinen.

SUUNNITELLULLA Puskiaisten oikaisulla olisi tarkoitus parantaa nykyisen Kolmostien (kuvassa) liikenteen sujuvuutta. Kuva: Antti Jokinen

PUSKIAISTEN oikaisu -hankkeessa on edettävä maltilla ja katsottava pitkälle tulevaisuuteen.

Mikäli kyseinen suurta melusaastetta ja muuta ympäristöhaittaa aiheuttava ”Puskiaisten oikaisu” -niminen tiehanke on ely-keskuksen mielestä pakonomaisesti toteutettava, on se ehdottomasti tehtävä pääosin tunneliratkaisuna vastaavasti kuin Helsinki–Turku E18-moottoritie toteutettiin, Lohjan kaupunki ja Karnaistenkorven laaja luontoreservaatti sivuuttaen.

Tie rakennettiin kolmeen yhteensä yli 5 kilometriä pitkään tunneliin, josta Karnaistenkorven tunneli on pisin.

EU-rahoitus oli tässä tiehankkeessa merkittävä, koska tiehanke oli myös EU:n näkökulmasta tarpeellinen ja ympäristön melusuojaus ykköskriteeri. Tämä toteutustapa on myös mahdollinen Puskiaisten hankkeessa ja siltä pohjalta hankkeessa on myös edettävä, maksoi mitä maksoi.

Kyseisen alueen tuhoava tiehanke on paitsi sinänsä merkittävä luonnon monimuotoisuuden kannalta niin myös jo nykyisin tuhansien ihmisten lähivirkirkysalue ja mahdollisesti osittain tulevien sukupolvien luonnonläheinen laajeneva ja väljä asuntoalue. Tällaisessa hankkeessa on katsottava todella pitkälle tulevaisuuteen ja huomioitava kaikkien ihmisryhmien tarpeet.

Timo Lehtinen
Pirkkala