Rajasalmen sillan kupeeseen suunnitellaan frisbeegolfrataa – tällainen siitä tulisi

18-väyläisen radan rakentamisessa aiotaan hyödyntää jo paikalla olevia elementtejä, kuten polkuja ja parkkipaikkaa.

Taustalla näkyvään Rajaniemeen suunniteltu frisbeegolfrata levittäytyisi niemen molemmille puolille.
RAJANIEMEN puistoalueelle Pirkkalaan kaavaillaan frisbeegolfrataa. Alueelle on määrä tehdä 18-väyläinen perherata, joka koostuisi noin 40–80 metrin mittaisista väylistä.

Kunnan suunnitelmien mukaan radan on määrä rakentua Rajaniemen molemmille puolille. Radan parkkipaikka sijaitsisi Rajasillan kahvion kupeessa paikalla, jolla on jo nykyisin pysäköintialue. Frisbeegolffarit pääsisivät kulkemaan niemen eri puolilla sijaitseville väylille nykyistä alikulkutunnelia pitkin.

Ratarakentamisessa on määrä hyödyntää jo paikalla olevia elementtejä, mikä tarkoittaa valmiin paikoitusalueen lisäksi esimerkiksi alueen tämänhetkistä polkuverkostoa. Frisbeegolfrata on tarkoitus rakentaa niin, että puiden kaatoja tehdään vain vähäisissä määrin. Alueella kasvavat kynäjalavat aiotaan väistää sekä tarvittaessa suojata.

Rajaniemen frisbeegolfradan rakentamisaikataulu on toistaiseksi avoin. Radan puistosuunnitelmaehdotus on nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

TÄLLÄ hetkellä Pirkkalassa on yksi kunnan ylläpitämä frisbeegolfrata. Vuosina 2018–2019 rakennettu rata sijaitsee Kurikassa metsäisessä maastossa.
Rajaniemessä risteilee jo ennestään polkuverkosto. Polkuja aiotaan hyödyntää frisbeegolfaradan rakentamisessa.

Juttua korjattu 8.7.2024 kello 8:35: Toisin kuin jutussa alun perin väitettiin, Rajaniemen frisbeegolfradan puistosuunnitelmaehdotus oli nähtävillä jo kesällä 2023, eikä siitä oteta enää muistutuksia vastaan.