Näin paljon uusia asukkaita Pirkkalaan enimmillään mahtuisi – Kasvun lukuja ja alueita esiteltiin valtuustolle, aikataulujen puutteesta kritiikkiä

Aki Hepokorpi (kok) ehdotti strategisen maankäytön suunnitelman palauttamista valmisteluun. Hepokorven esitys kaatui tasaisessa äänestyksessä.

Aki Hepokorpi peräänkuulutti tarkempia aikatauluja Pirkkalan kasvunäkymille.
PIRKKALAN kunnanvaltuusto ei osoittanut väsymisen merkkejä viimeisessä kokouksessaan ennen kesätaukoa. Kokousintoa riitti maanantaina 17. kesäkuuta kolmen tunnin verran ja äänestämäänkin päästiin.

Äänestyksen kohteena oli päivitetty strateginen maankäytön suunnitelma, josta valtuutetut olivat jo aiemmin päässeet antamaan palautetta. Suunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteita ja linjauksia kunnan alueiden maankäytölle.

Esimerkiksi Suuppaa ja Partolaa aiotaan kehittää monipuolisina keskustatoimintojen alueina ja Naistenmatkantien vartta tiivistyvänä tehokkaan asumisen vyöhykkeenä. Elinkeinoelämää on tarkoitus keskittää muualta Lentoasemantien varteen.

SUUNNITELMAAN sisältyy myös ensimmäistä kertaa arvio siitä, kuinka paljon kuntaan voitaisiin enimmillään rakentaa uutta seuraavan 10 vuoden aikana.

Joukkoliikennevyöhykkeellä rakennuspotentiaalia löytyisi noin miljoonan kerrosneliömetrin edestä. Se tarkoittaisi koteja 23 000 asukkaalle, jos kaikki tila otettaisiin asuinkäyttöön.

Muualla Pirkkalasta rakennuspotentiaalia löytyisi vielä noin 22 000 asukkaan koteihin.

”Eli kyllä meillä täällä vielä tilaa uusille asukkaille on”, summasi asiaa esitellyt kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen.

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen sai vastata moniin kysymyksiin strategisesta maankäytön suunnitelmasta.
LINJAUKSET kirvoittivat vilkasta keskustelua. Kysymyksiä esitettiin niin kunnan yksittäisten alueiden tulevaisuudesta kuin myös suunnitelman suhteesta tulevaan kaavoitukseen ja maanomistajien oikeuksiin.

Raili Naskali (kesk) tiedusteli maatalousmaiden kohtalosta Sankilan ja vanhan kirkon alueilla, joita on tarkoitus kehittää pientalovaltaisen asumisen alueina.

”Siellä on tällä hetkellä maatalouskäytössä nämä maat. Meinaako tämä, että Pirkkalan kunnassa ei maataloutta tarvitse harjoittaa vaan täytyy kaikki pistää asunnoille?” Naskali kysyi.

Jääskeläinen uskoi, että kyseisillä alueilla ollaan tyytyväisiä, kun toiveita on kuultu ja alueille saa tulevaisuudessa osoittaa kaavan kautta asumista.

Naskalin puoluetoveri Heikki Riihimäki piti strategista maankäytön suunnitelmaa hyvänä ja tarpeeksi väljänä myöhempää päätöksentekoa ajatellen.

”Erityisesti minua lämmittää Pappilan tai Sankilan alueen pientaloalue. Niiden kehittämisellä olisi jonkinmoinen kiire, koska sieltäkin kasvua on mahdollista saada”, Riihimäki sanoi.

Heikki Riihimäki toivotti tervetulleeksi pientaloasumisen kehittämisen Sankilassa.
KOKOOMUKSEN Aki Hepokorpi oli tyytyväinen tarkennuksiin, joita suunnitelmaan oli tehty kunnanhallituksen toiveesta. Pettynyt hän oli siihen, että kunnan kasvun aikatauluun ei suunnitelmassa edelleenkään oteta kantaa.

Kaavoitusjohtaja Jääskeläinen myönsi, että suunnitelmasta ei löydy tarkkoja vuosilukuja, mutta totesi, että sellainen ei ole ylätason suunnitelmassa vielä tarpeen. Pirkkalan rakentamista määrittelevät tulevaisuudessa kunnan päätöksenteko ja markkinatilannekin.

Selitys ei Hepokorvelle kelvannut. Hän esitti suunnitelman palauttamista valmisteluun siten, että liitteenä ollutta taulukkoa muokataan valtuutettujen kevään työpajassa esittämien toiveiden pohjalta ja taulukko liitetään osaksi päätöstä. Veli-Matti Ahtiainen (ps) kannatti esitystä.

Käsittelyn jatkaminen kuitenkin voitti äänestyksen luvuin 20–18. Neljä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja Taru Tolvanen kopautti maankäyttösuunnitelman hyväksytyksi.

KOKOUKSEN päättyessä hieman ennen iltayhdeksää toivotti Tolvanen valtuutetuille rentouttavaa kesälomaa.

Syksyllä voimia tarvitaankin taas rutkasti, kun edessä on raitiotien rakentamisesta päättäminen.