OmaKantaan pääsee ensi vuonna mobiilisovelluksen kautta – uudistus on vastaus monen toiveeseen

OmaKanta-sovelluksessa käyttäjälle voidaan lähettää puhelimeen esimerkiksi ilmoitus vanhentuvasta reseptistä tai laboratoriotulosten saapumisesta.

OmaKanta
OmaKantaan pääsee tällä hetkellä vain verkkoselaimen kautta. Ensi vuonna omiin tietoihinsa pääsee myös mobiilisovelluksen kautta. Kuva: Jaana Ala-Lahti

KELA kehittää OmaKannan mobiilisovellusta, joka helpottaa omien tietojen katselua ja asioiden hoitamista. Tiedotteessaan Kela kertoo, että päätöksen sovelluksen toteuttamisesta on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriö.

Sovellus on tarkoitus julkaista vuonna 2025. Tavoitteena on saada ensimmäinen versio asiakkaiden käyttöön vuoden 2025 keväällä. Tällä hetkellä OmaKantaa voi käyttää verkkoselaimella.

OmaKannasta jokainen näkee kootusti omat terveystietonsa julkisista ja yksityisistä palveluista. Siellä näkyvät esimerkiksi reseptit, laboratoriotulokset ja lääkärikäynnin kirjaukset.

Vaiheittain näkyviin tulevat myös sosiaalipalvelujen tiedot sitä mukaa kuin toteutukset hyvinvointialueilla etenevät.

OMAKANTA-SOVELLUKSESSA käyttäjälle voidaan lähettää puhelimeen esimerkiksi ilmoitus vanhentuvasta reseptistä tai laboratoriotulosten saapumisesta. OmaKantaan kirjautumista voidaan nopeuttaa sovelluksessa sormenjälki- tai kasvotunnistuksella.

– Sovelluksen lähettämät ilmoitukset ja nopea tunnistautuminen helpottavat erityisesti niitä, jotka käyttävät paljon terveyspalveluja, Kanta-palvelujen kehityspäällikkö Mira Liski kertoo tiedotteessa.

Tarve OmaKanta-mobiilisovellukselle on tullut ilmi asiakastutkimuksissa, -datassa ja -palautteissa. Suuri osa ihmisistä hoitaa asioitaan puhelimella ja toivoo sujuvampaa mobiiliasiointia. Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä vastaavia kansallisia mobiilisovelluksia.

OMAKANTAA ja sen mobiilisovellusta kehitetään osana sote-alan digipalvelujen kokonaisuutta.

Työssä ovat mukana yksityinen sote-sektori ja hyvinvointialueet, jotka tarjoavat asukkaille omia digitaalisia asiointipalvelujaan. OmaKannasta ja sen mobiilisovelluksesta voidaan tulevaisuudessa ohjata sujuvasti alueiden asiointipalveluihin.

– Digipalvelut on tärkeää suunnitella saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa kansalliset, alueelliset ja yksityiset palvelut täydentävät tosiaan, erityisasiantuntija Timo Ukkola sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa tiedotteessa.

OmaKanta-sovellusta kehitetään EU-rahoituksella osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.