Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vieraili Pirkkalassa

EU:n luonnon ennallistamisasetus puhututti tilaisuuden osallistujia.

Pirkkalan Vihreiden Kristiina Kaila (oikealla) kertoi Sofia Virralle (keskellä) ja Krista Mikkoselle Puskiaisten moottoritiehankkeesta tikkupullan paistamisen lomassa. Kuva: Maija Wirlander

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta vieraili lauantaina 6.4. Pirkkalassa. Tapahtuma järjestettiin Jasperintien varressa, sillä teemana oli kasvavan kaupunkiseudun haasteet ja kuinka huomioida luontoa entistä paremmin.

Pirkkalassa nämä haasteet konkretisoituvat juuri tällä alueella Pirkkalan kunnan oman kaavoituksen ja kaavaillun Puskiaisten moottoritien myötä. Pirkkalan ja Pirkanmaan Vihreät vastustavat Lempäälän ja Pirkkalan välisen yhtenäisen metsäalueen pirstovaa tiehanketta.

Vierailulla oli mukana myös eurovaaliehdokkaita ja EU:n luonnon ennallistamisasetus puhututti osallistujia.

Asetukseen on tehty Suomen ehdottamia muutoksia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, ettei hallitus olisi asetusta hyväksymässä. Ennallistamisasetuksen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa sekä suojelualueilla että muissakin ympäristöissä.

Paljon keskusteltiin myös luonnon ja erityisesti lähiluonnon hyvinvointivaikutuksista, jotka ovat jääneet julkisessa keskustelussa hyvin pienelle huomiolle. Nykyajan hektisessä ja kuormittavassa ympäristössä luonto voi tarjota lepoa ja virkistystä.

SOFIA Virta nosti esille myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet. Aikuisten pahoinvointi, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmat, uhka työttömyydestä, rahahuolet, perheväkivalta ja töykeä somekäyttäytyminen heijastuvat myös perheissä lapsiin ja nuoriin.

Meidän, vanhempina kuin päättäjinä, pitää paremmin pystyä huolehtimaan turvallisesta ja välittävästä kasvuympäristöstä lapsillemme niin koulussa, kotona, vapaa-ajan harrastuksissa kuin some-maailmassa. Tämä edellyttää vanhemmuuden tukemista, ammattitaitoista kasvatushenkilökuntaa sekä toimivia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita.

Sirpa Repo

Kirjoittaja on Pirkkalan vihreiden varapuheenjohtaja