Tepsisikö työelämästä tuttu järjestelmä koulukiusaamiseen?

Kevätjuhlien yhteydessä paikalliset yhdistykset ja muut toimijat voivat muistaa ansioituneita "luottamusmiehiä" pienellä lahjalla.

KIUSAAMISEN estämiseen voitaisiin käyttää työelämässä käytössä olevaa luottamusmiesjärjestelmää, jossa luokan oppilaat valitsevat suljetulla lippuäänestyksellä ”luottamusmiehen” ja ”varaluottamusmiehen”.

Valituille kerrotaan heidän oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa. Samoin poliisi kertoo, mitä rikosnimikkeitä kiusaaminen sisältää.

Jos valitut havaitsevat kiusaamista tai heille kerrotaan siitä, niin he ottavat kiusaajan puhutteluun. Ellei tämä auta, niin valitut voivat ottaa suoraan yhteyttä luokan opettajaan, rehtoriin, tai poliisiin, riippuen kiusaamisen vakavuudesta.

Ilmoituksen vastaanottaneet ovat velvolliset ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoituksen saatuaan.

Koska jokaiselta luokalta on vaaleilla valittu kaksi ”luottamusmiestä”, niin heille on syntynyt vaalien ansiosta, arvostettu asema, jota muut kunnioittavat.

Valinta tehdään kevät- ja syyslukukausille erikseen. Kevätjuhlien yhteydessä paikalliset yhdistykset ja muut toimijat voivat muistaa ansioituneita ”luottamusmiehiä” pienellä lahjalla.

Unto Terhonen
Helsinki