Seurakunta valitsi lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan, joka tekee töitä kouluikäisten kanssa

PIRKKALAN seurakunta on valinnut uudeksi kouluikäistyötä tekeväksi nuorisotyönohjaajaksi Laura Ylä-Mäihäniemen. Seurakunta päätti avata viran, koska määräaikainen virantäyttö ei onnistunut toivotulla tavalla.

Virka oli haettavana helmi-maaliskuussa ja siihen tuli seitsemän hakemusta.

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja Ylä-Mäihäniemellä on kokemusta sekä kouluikäisten että nuorten kanssa tehdystä työstä. Hän on aikaisemmin toiminut lastenohjaajana Pirkkalan seurakunnassa, jonka myötä Pirkkalan seurakunta ja esimerkiksi rippikoulutyö on hänelle entuudestaan tuttua.

Uusi nuorisotyönohjaaja aloittaa työssään 29. heinäkuuta.

KIRKKONEUVOSTO päätti 26. maaliskuuta myös lastenohjaajan valinnasta virassa olleen työntekijän irtisanouduttua.

Tilalle valittiin määräaikaisena lastenohjaajana Pirkkalassa työskentelevä Pirta Hakkarainen. Hän on koulutustaustaltaan sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja.