Pirkkalan rakennussuunnitelmien ja lukijoiden valokuvien vastakohta on räikeä: ”Miltei kaikki lukijoiden kuvat kuvaavat upeita luontokohteita, uimarantoja ja muita virkistysalueita”

KIRJOITTAJA on huomannut, että Pirkkalan asukkaat arvostavat kunnassaan eniten upeita luontokohteita ja virkistysalueita. Se näkyy hänen mukaansa esimerkiksi lehteen lähetetyissä lukijoiden kuvissa. Lukijan kuva viime kesältä: Irina Tupina

VASTAKOHTA Pirkkalan tulevien rakennussuunnitelmien ja Pirkkalaisessa julkaistujen lukijakuvien välillä on räikeä.

Miltei kaikki lukijoiden kuvat kuvaavat upeita luontokohteita, uimarantoja ja muita virkistysalueita. Pirkkala tunnetaan luonnonläheisenä ja turvallisena asuinpaikkana, millä sitä myös kasvavana nettomuuttokuntana markkinoidaan.

Markkinoinnissa ei mainita asukkaiden vastustusta Puskiaisten moottoritien oikaisulle Iso-Naistenjärven, Birgitan polun ja Kurikan alueen pilaajana, kuten ei Loukonlahden pilaamista lisärakentamisella ja perinteisten omakotitalo-alueiden tiivistämistä rakennusoikeutta lisäämällä.

Osa kauneimmista ranta-ja saarialueista yksityistetään joko vuokraamalla tai myymällä alueet liiketoiminnalle ja erilaisille yhdistyksille.

Naistenmatkantietä taas laajennetaan, nostetaan ja Pakkalankulmalle on hyväksytty jälleen uusi tiivis rakennuskaava, minne kulku Pakkalantietä pitkin? Näiden rakennussuunnitelmien ympärille laajat asfaltoidut parkki-alueet.

Vasta hiljattain on vihdoin jonkinlainen vesiliikenne Pirkkalasta Tampereen käynnistynyt. Muuten sahataan joko Naistenmatkantietä autolla tai bussilla, tulevaisuudessa ehkä ratikalla tai läntistä ohitustietä. Viimeksi mainittu ruuhkaantuu aamuin ja illoin, varmaan harvojen liittymien takia.

Näkevätkö muuttajat, siis päättäjät sekä asukkaat tätä ristiriitaa kunnan kehittämisessä?

MF