Normien purku tarpeen Pirkkalassakin- ”Kokemusasiantuntijoiden tieto ja taito tyrmätään”

PIRKKALAINEN-lehti 13.3. käsitteli laaja-alaisesti ja kiinnostavasti valtiovarainministeriön kunnilta pyytämiä ehdotuksia normien purkuun. Artikkeli yllätti myönteisesti. Tästä suuret kiitokset lehden päätoimittajalle ja toimitukseen.

On toivottavaa, että artikkelin lukisivat huolellisesti myös kunnan päättäjät ja virkamiehet ja pysähtyisivät miettimään Pirkkalan roolia normienpurkutiellä tasapainoisen tulevaisuuden hyväksi Pirkkalassa. Artikkelissa on tuotu selkeä tienviitta, miten läntinen demokratia toimii. Esitetyt haastattelut ja toimenpiteet ovat läntisen demokratian ytimessä.

Olen huomannut, että ajoittain Pirkkalassa pulpahtaa esiin itäisen demokratian malli ja käytännöt usein poikkeuslupamenettelyllä ja lakien tarkoitusten sivuuttamisella ja jopa kokemusasiantuntijoiden tiedon ja taidon tyrmäyksellä.

Marjatta Pursiainen