Kansanedustaja Miko Bergbom: ”Äänestäkää vaaleissa, joissa valittavilla on oikeasti valtaa”

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajana tänä vuonna toimiva Miko Bergbom (ps.) vetoaa kansalaisiin, jotta he äänestäisivät aktiivisesti EU-, kunta- ja aluevaaleissa, joissa valittavilla mepeillä, kunnallisvaltuutetuilla ja aluevaltuutetuilla on oikeasti valtaa vaikuttaa päätöksiin. Sastamalaiskansanedustaja korostaa, että hän on aiemmalle linjaukselleen uskollinen, eli miestä ei nähdä vuoden päästä keväällä järjestettävissä kunta- eikä aluevaaleissa.

Kansanedustaja Miko Bergbom (ps.) johtaa Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukuntaa tämän vuoden ajan. Ensimmäisen kauden kansanedustaja on yllättynyt asioiden määrästä, jotka eduskuntaan tulee Euroopan unionista.

Pirkanmaan vaalipiiristä valittiin viimehuhtikuisissa vaaleissa 19 kansanedustajaa Arkadianmäelle. Heistä yksi on perussuomalaisten Miko Bergbom, 28. Hän luotsaa nyt pirkanmaalaisten kansanedustajien neuvottelukuntaa.

Liki vuoden kansanedustajan kokemuksellaan Bergbom kertoo, että työ eduskunnassa on ollut pääsääntöisesti sen sisältöistä kuin hän odotti tehtäväkentän olevan. Bergbom on puolustusvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen.

– Nautin työstäni.

Bergbom on yllättynyt etenkin kahdesta asiasta.

– Kuinka valtava määrä eduskunnassa käsiteltävistä asioista tuleekaan Euroopan unionista!

Bergbom arvioi, että hänenkin työpöydällään olevista asioista reilut kaksi kolmasosaa liittyy EU:hun.

– Tilanteesta tekee haasteellisen se, että EU:sta saapuvat asiat käsitellään eduskunnassa yksittäisinä. Olen miettinyt jo useamman kerran, onko tällainen menettely järkevää. Koen, että yksittäisiä asioita olisi viisaampaa tarkastella laajempina kokonaisuuksina.

Bergbom muistuttaa, että suuri osa päätöksistä syntyy Euroopan unionissa jäsenmaiden kesken kompromisseina.

– Arjessa olemme tilanteissa, joissa monet asiat on viety Suomessa merkittävästi pidemmälle kuin EU:ssa. Sen asetukset ja direktiivit ovat löysempiä kuin kansalliset ratkaisumme. Hyvinä esimerkkeinä ovat työelämään ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset.

– Sääntelyä sääntelyn perään.

Bergbomia ihmetyttävät myös voimakkaat hyökkäykset istuvaa hallitusta ja sen ohjelmaa vastaan.

– Keskustelu on aina tervetullutta, mutta en ymmärrä hallituksen toimia vastustavia tahoja, jotka ovat takajaloillaan vain puolustaakseen omia näkökulmiaan. Hallituksen tehtävänä on esimerkiksi valtiontalouden tasapainottaminen. Muun muassa etujärjestöt eivät kanna isosta kokonaisuudesta vastuuta.

– Muutoksia vastustavat ajavat monesti yksittäisiä tavoitteita. Monilla asiantuntijoilla on alansa intressinäkökulma.

Kansalaiset ovat kiitettävän aktiivisia

Miko Bergbom käyttää kansanedustajien maakuntapäivät, maanantait kansalaisten tapaamiseen, mutta hänen mielestään ihmisten kohtaaminen jää silti liian vähäiseksi.

Bergbom saa paljon postia. Sitä tulee niin kotivaalipiiristä kuin valtakunnan eri puolilta. Väylinä ovat niin sosiaalisen median alustat kuin perinteiset tavat.

– Yhteydenotoissa on niin ruusuja kuin risujakin. Yritän reagoida ja vastata mahdollisimman moneen yhteydenottoon, mutta aina ja kaikkiin se ei ole yksinkertaisesti mahdollista.

Bergbom arvostaa kaikkia yhteydenottoja, sillä niissä ihmiset kuvaavat omia tilanteitaan. Ne konkretisoivat päätöksien vaikutukset elävässä elämässä. Etenkin viime kuukausina vahvasti esillä olleet työmarkkinakysymykset ovat saaneet ihmiset liikkeelle. Tässä asiakokonaisuudessa äänessä ovat eritoten ääripäät. Bergbom toivoo, etteivät poliittiset jakolinjat enää yhtään syvenisi, vaan että asiassa löydettäisiin kultainen keskitie.

– Jokainen viesti kertoo myös aktiivisuudesta, ja se on yhteiskunnan ja eduskunnan kannalta myönteinen juttu.

Pirkanmaan liitolle kiitoksia

Maakuntaliitto on moottorina myös Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnassa, jota Miko Bergbom parhaillaan luotsaa.

Bergbom on laittanut merkille jo ennen kansanedustajuuttaan paikallis- ja aluepäättäjänä, että Pirkanmaan liitto on aktiivinen asiantuntijaorganisaatio. Hän arvostaa lisäksi maakuntaliiton näkemyksellisyyttä.

Bergbom kunnioittaa pirkanmaalaiskollegojaan, koska heidän yhteisissä tapaamisissaan koko eduskunnan repivät kiistat eivät ole läsnä.

– Jokaisella pirkanmaalaisella päättäjällä ja vaikuttajalla on varmasti tahtotila edistää kasvavan ja kehittyvän maakunnan etuja. Minusta on välttämätöntä tunnistaa ja tunnustaa asiat, joita ei pystytä ratkaisemaan rahalla, vaikka euroja hakattaisiin menemään kuinka paljon vaan. On tilanteita, joissa miljoonat eivät muuta vallitsevia lähtökohtia.

Bergbomin mukaan Pirkanmaalla on vaalittava asetelmaa, jossa maakunnan kaikki kunnat hyötyvät yhteisestä menestyksestä. Vastakkainasettelua, jossa ovat Tampere ja muut kunnat, ei pidä ruokkia.

– Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma on esimerkki asiasta, jossa yhteisymmärrys on koetuksella.

Pirkanmaa on onnistunut viime vuosinakin kasvattamaan asukasmääräänsä, ja lähivuodet lupaavat myös myönteistä väestönkasvua.

– Meidän pirkanmaalaisten hätä ei ole asukasmäärän suhteen suurin; ongelmat koskettavat maan itäisiä ja pohjoisia maakuntia. Uskon, että tässä mielessä Pirkanmaa selviytyy verraten pienin vaurioin jatkossakin. Oleellista on huolehtia Tampereen vetovoimasta, joka hyödyttää koko maakuntaa.

Passiivisuus tekee surulliseksi

Juuri pidetyssä presidentinvaalissa suomalaiset äänestivät aktiivisesti etenkin ensimmäisellä kierroksella.

Miko Bergbom miettii syvästi, miten samanlainen äänestysinto ei ole toteutunut viimeaikaisissa EU-, kunta- ja aluevaaleissa.

– Niistä tutuksi tullut passiivisuus tekee minut surulliseksi.

Bergbomin mielestä maassamme vallitsee hullunkurinen tilanne, koska äänioikeutetut jäävät kotiin juuri niissä vaaleissa, joissa valitaan todellisia vallankäyttäjiä.

– Kesäkuun alussa pidetään EU-vaalit, joissa valitaan maastamme 15 meppiä. Aion tehdä kaikkeni, jotta kansalaiset oivaltaisivat äänestämisen tärkeyden.

Ensi vuonna pidetään yhtä aikaa alue- ja kuntavaalit.

– Ne ovat kuntalaisten kannalta kaikista tärkeimmät vaalit. Niissä ratkaistaan niin paikallinen kuin alueellinen vallankäyttö.

Pirkanmaan asioita edistetään

Pirkanmaan kansanedustajat ovat järjestäytyneet neuvottelukunnaksi, joka toteuttaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

Tälle vuodelle Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on valittu Miko Bergbom (ps.) ja varapuheenjohtajaksi Jouni Ovaska (kesk.).

Neuvottelukunnan työvaliokuntaan puheenjohtajien lisäksi valittiin Pauli Kiuru (kok.), Anna Kontula (vas.), Lauri Lyly (sd.), Sari Tanus (kd.) ja Oras Tynkkynen (vihr.).

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan tehtävänä on maakunnalle tärkeiden asioiden edistäminen ja Pirkanmaan painoarvon lisääminen valtakunnallisessa päätöksenteossa. Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki maakunnan kansanedustajat.

Pirkanmaan liitto hoitaa kansanedustajien neuvottelukunnan käytännön toimintaa järjestämällä kokouksia, muita kokoontumisia ja vierailuja. Liitto tukee neuvottelukunnan työtä muun muassa ajankohtaisaineistoilla. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii kehityspäällikkö Marko Koskinen.

MATTI PULKKINEN

Uutista on korjattu ja päivitetty keskiviikkona 6. maaliskuuta kansanedustajien neuvottelukunnan työvaliokunnan osalta koskien kokoomuksen jäsentä, oikea henkilö on Pauli Kiuru. Virheellinen nimi, Aleksi Jäntti, oli jutussa, koska se oli Pirkanmaan liiton alkuperäisessä tiedotteessa.