Pirkkalan kunta ja Nysse varoittivat koululaisia sähkötupakan käytöstä linja-autossa – Tästä on kyse

Kunnan ja Nyssen tiedotteessa varoitetaan, että sähkötupakkaa käyttävät oppilaat voidaan poistaa linja-autosta kesken matkan.

TAMPEREEN seudun joukkoliikenteessä on havaittu koululaisten käyttävän sähkötupakkaa koulumatkoilla. Pirkkalassa näin ei ole tiettävästi käynyt. Arkistokuva: Sanni Harmanen

PIRKKALAN kunta julkaisi torstaina Facebook-sivuillaan tiedotteen, jossa kielletään koululaisia sähkötupakoimasta linja-autossa.

”Tietoomme on tullut, että koululaiset ovat vapettaneet, eli polttaneet sähkötupakkaa linja-autossa koulumatkan aikana. Tupakointi on lain mukaan kiellettyä joukkoliikennevälineissä. Tapauksissa, joissa kuljettaja havaitsee tupakointia autossa, on kuljettajalla lain mukaan oikeus poistaa tupakoitsija autosta”, kirjoitetaan kunnan ja Nysse-joukkoliikenteen nimiin laitetussa tiedotteessa.

Tekstissä todetaan, että tupakoivat oppilaat poistetaan linja-autosta kesken matkan ja he voivat jatkaa matkaansa kävellen tai seuraavalla vuorolla.

OPETUSPÄÄLLIKKÖ Mikko Salkinoja kertoo Pirkkalaiselle, että tiedotuspyyntö aiheesta on tullut kunnalle Nysseltä. Salkinojan tiedossa ei ole, että pirkkalalaiset koululaiset olisivat syyllistyneet sähkötupakointiin linja-automatkoilla.

”Aihe on ollut Nyssen yhteistyöpalaverissa esillä yleisesti Nyssen liikennöintiin liittyen, ja he ovat pyytäneet meitä välittämään tällaisen tiedotteen. Asia on mennyt tänä aamuna [torstaina] myös rehtoreille tiedoksi. Minulla ei ole tiedossa, että tällaista olisi Pirkkalassa tapahtunut, mutta tämä on yleistiedote joukkoliikennettä käyttäville, että ilmiötä on ollut ja kuljettajat tulevat tähän puuttumaan”, Salkinoja sanoo.

Kyse on siis Pirkkalan tapauksessa ennaltaehkäisevästä tiedottamisesta.

SALKINOJAN liikennöitsijältä ja rehtoreilta saamien tietojen mukaan suurin osa Pirkkalan koululaisista käyttäytyy joukkoliikenteessä koulumatkoilla hyvin. Toisinaan on kuitenkin tullut ilmoituksia, että pirkkalalaiset oppilaat ovat aiheuttaneet häiriötä.

”On kuljettu liikennöinnin aikana käytävillä tai ei ole istuttu paikoillaan, on ollut kovaäänistä toimintaa, tai kenties muille kyytiin nousseille oppilaille on sanottu, että et sinä voi siihen istua. Tällaiseenhan me pyrimme puuttumaan, kuten lakikin ohjaa”, Salkinoja sanoo.

Jos koululla on tiedossa, ketkä häiriötä ovat aiheuttaneet, koulu voi yrittää puuttua asiaan keskustelemalla oppilaiden kanssa ja kertomalla asiasta vanhemmille. Jos taas koulu saa liikennöitsijältä yleisellä tasolla tietoa, että häiriöitä on ilmennyt, aiheesta voidaan keskustella koulussa ja muistuttaa oppilaita hyvästä käytöksestä.

Viime syksynä Pirkkalassa kokeiltiin yhden aamun verran, rauhoittaisiko koulunuorisotyöntekijän läsnäolo koululaisten bussimatkaa. Kokeilu toistetaan mahdollisesti keväällä.

Salkinoja kuitenkin muistuttaa, että koulun varsinainen toimivalta ei ulotu koulumatkoille, vaan se rajautuu koulun alueelle ja kouluajalle.