Kysymyksiä LemPi-metsän kansanliikkeelle – toimitteko jokamiehen tai jokanaisen metsäkäyttöoikeuden perusteella?

"Jos ihmistoiminnasta syntyy metsään polku, ylittää toiminta jokamiehenoikeuden käytön", kirjoittaja toteaa.

KIRJOITTAJA on kiinnostunut Puskiaisten tieoikaisua vastustavan LemPi-metsä -kansanliikkeen toiminnan periaatteista. Kuva: Hannu Vallas

MISSÄ toimii Puskiaisten tieoikaisua vastustava kansanliike ”LemPi-metsä”?

Arvaan, että Lempäälän ja Pirkkalan raja-alueilla Sääksjärven pohjoispään tasolta aina Pyhäjärven ranta-alueille etelässä, mihin yhtenäinen talousmetsäalue ulottuu?

Mikä on toimintametsänne pinta-ala? (10, 100, 1000 vai 10 000 hehtaaria, mihin yhtenäinen talousmetsäalue antaa mahdollisuuden?

Toimiiko kansanliike jokamiehen tai jokanaisen metsäkäyttöoikeuden perusteella vai onko sillä omaa tai vuokrattua metsää?

Kansanliike varmaan tietää, että jokamiehenoikeus on hyvin suppea. Se on tarkoitettu ohimenevään, lyhytaikaiseen ja tilapäiseen metsänkäyttöön, josta ei saa aiheutua mitään jälkeä tai kulumista metsään? Jos ihmistoiminnasta syntyy metsään polku, ylittää toiminta jokamiehenoikeuden käytön.

Tietääkö kansanliike, että on olemassa kunnan omistamia ulkoilu- tai virkistysmetsiä, joihin on avattu kulkuväyliä suurillekin ihmisjoukoille. Samoin on valtion kansallis- ja luonnonpuistoja ihmisten käytettäväksi, niin ettei kenenkään tarvitse käyttää toisen metsää?

Mikko Tapola
VT, Pirkkala