Suupankujan kortteli täydentymässä yhdeksänkerroksisella talolla – kaavaluonnos tulossa pian nähtäville

Pirkkala haluaa tiivistää asuinkortteleita keskeisillä alueilla.

HAVAINNEKUVA Suupankujalle kaavassa luonnostellun yhdeksänkerroksisen asuinrakennuksen korttelista talon valmistuttua. Suupankujan varteen on luonnosteltu myös kaksikerroksinen asuintalo. Kuva: Q´Ark.

PIRKKALAN keskustaan valmistunut asemakaavaluonnos on tuomassa yhdeksänkerroksisen asuinkerrostalon Suupankujan varteen. Keskiviikkona 15. marraskuuta kokoontuvalle yhdyskuntalautakunnalle esitetään, että talon rakentamiseen tähtäävä asemakaavaluonnos asetettaisiin nähtäville.

Kaavamuutosta oli pyytänyt taloyhtiö, jonka tontilla sijaitsee nykyisin kaksi vanhaa asuinkerrostaloa.

Kortteliin on tulossa rakennusoikeutta yhteensä 8000 kerrosneliötä. Siitä on uutta rakennusoikeutta liki puolet eli 3600 kerrosneliötä. Asuntoja on luonnosteltu myös matalaan kaksikerroksiseen rakennuksen Suupankujan varteen.

Lautakunnalle esitetään luonnoksen hyväksymistä nähtäville perusteena muun muassa se, että kuntakeskuksessa ja keskeisen joukkoliikenneväylän lähellä tavoitteena on asutuksen tiivistäminen.

Asemakaavan toteuttamisesta tehdään maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.

ASEMAKAAVALUONNOS näyttää, kuinka tummanharmaalla merkitty 9-kerroksinen kerrostalo ja pysäköinti sijoittuvat Suupankujan varteen. Vaaleat rakennukset kuvassa ovat tontin nykyiset nelikerroksiset asuintalot.

Asemakaavaluonnoksessa on esitetty rakenteellisen pysäköinnin toteutustapa, uudiskerrostalon sijoittelu tontille, kerrosluvut ja alueen sisäiset liikennejärjestelyt, alustavat rakentamistapaa ohjaavat merkinnät sekä sitova tonttijako.

Luonnoksen mukaan rakenteellinen pysäköinti toteutetaan kaksitasoisena korttelin sisäosaan sekä pintapysäköintinä. Vanhat asuinkerrostalot säilyvät nykyisellään.

Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä, kun se on julkisesti nähtävillä.

KAAVA-ALUE sijaitsee Pirkkalan keskustassa Suupankujan ja Lentoasemantien välissä.