Haluatko ennallistaa maillasi sijaitsevan lähteen? – Ely-keskus kartoittaa pienvesien tilaa ja tarjoaa ilmaisia kunnostamistoimia

PIRKANMAAN ELY-keskus kartoittaa huonosti tunnettujen pienvesien tilaa ja ennallistamistarpeita syyskuun loppuun mennessä. Kuva: Miia Mäkilouko.

PIRKANMAAN ELY-keskus kartoittaa huonosti tunnettujen pienvesien tilaa ja ennallistamistarpeita Pirkanmaalla. Erityisesti keskitytään lähteikköihin ja puroihin, sillä nämä ovat pienvesityypeistä uhanalaisimpia ja kiireellisimmin ennallistettavia.

”Tänä vuonna tavoitteena on lisäksi kartoittaa myös lampia”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen projektisuunnittelija Miia Mäkilouko tiedotteessa.

Kartoitukset tehdään pääsääntöisesti syyskuun loppuun mennessä. Maastokartoituksilla havainnoidaan muun muassa pienvesille ominaisia piirteitä, kohteen luonnontilaa ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Mikäli kohteella havaitaan ennallistamistarpeita, niistä keskustellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Ennallistamistoimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja maanomistajalle ilmaisia.

”Pirkanmaan ELY-keskukseen voi myös olla yhteydessä, mikäli kiinteistölläsi sijaitsee lähde, lampi tai puro, jonka ennallistamisesta olet kiinnostunut. Tulen mielelläni maastoon mukaan keskustelemaan ennallistamisen mahdollisuuksista”, Mäkilouko vinkkaa.

Kartoitus ei velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin.

KARTOITUKSET ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöhanketta, joka tähtää Suomen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen tilan parantamiseen. Kyseessä ei ole alueiden suojelu.

Pienvesillä on tärkeä rooli muun muassa veden kiertokulussa, ja niillä elää useita pienvesien viileään pienilmastoon sopeutuneita lajeja. Lisäksi lähteillä pohjavesi tuo oman leimansa lajistoon.

Maankäytön paineet kuten esimerkiksi ojitus ja metsätalous ovat monin paikoin muuttaneet pienvesien tilaa.