Huhtikuun työttömyysluvut Pirkkalassa olivat kehnommat kuin viime vuonna vastaavana aikana

Avointen työpaikkojen määrä oli niin ikään heikompi.

TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden määrä laski Pirkkalassa huhtikuussa hieman maaliskuun lukemista (636), mutta oli selkeästi suurempi vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (534). Pirkkalassa oli viime kuussa 620 työtöntä työnhakijaa. Heistä lomautettuja oli 43. Työttömyysprosentti oli 6,1.

Pirkkalassa oli huhtikuussa 323 avointa työpaikkaa, mikä on enemmän kuin edeltävässä kuussa (309).  Viime vuoden huhtikuussa tekijää vailla oli 521 ­työpaikkaa.

Luvut ilmenevät Pirkanmaan Ely-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

PIRKANMAALLA työttömien työnhakijoiden määrä oli huhtikuussa 21 344 henkilöä. Maaliskuusta laskua tuli 576 henkilöä, mutta verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen työttömien määrä on kasvanut noin tuhannella henkilöllä. Lomautettujen määrä oli 1 538 henkilöä, kasvua vuositasolla oli 262.

Uusia avoimia työpaikkoja oli edelleen merkittävä määrä, 10 398 kappaletta. Vuositasolla uusien avoimien työpaikkojen määrä on laskenut.

Pirkanmaan työttömyysaste oli Pohjanmaan (6,0 %) ja Etelä-Pohjanmaan (6,3 %) jälkeen jaetulla kolmannella sijalla Varsinais-Suomen kanssa ollen 8,4 prosenttia. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia.

KOKO maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli 246 139 henkilöä, joista lomautettujen osuus 19 012 henkilöä. Työttömien ja lomautettujen määrä nousi koko maassa vuositasolla 7 350 henkilöllä, eli 3,1 prosenttia.