Pirkkala rahoittaa kuntien Ukraina-projektia tänäkin vuonna

Kunta maksoi viime vuonna noin 7300 euroa ukrainalaispakolaisten kotouttamiseksi.

PIRKKALA on mukana omalla osuudella projektissa, jolla edistetään Ukrainan pakolaisten kotoutumista Pirkanmaalle.

PIRKKALA osallistuu Pirkanmaan kuntien Ukraina-projektin kustannusten jakamiseen tänäkin vuonna. Kunnanhallitus hyväksyi osallistumista koskevan sopimuksen kokouksessaan viime maanantaina.

Sopimuksen mukaan Tampereen kaupunki vastaa projektissa puolesta kustannuksista ja muut projektiin osallistuvat kunnat ja kaupungit puolesta kuluista asukaslukujensa mukaisesti jaettuna.

Pirkkalan osuus noin 200 000 euron projektikustannuksista oli viime vuonna 7352 euroa. Projektin kustannukset tältä vuodelta laskutetaan projektiin osallistuvilta kunnilta toteuman perustella tammi- helmikuussa 2024.

UKRAINA-projekti alkoi viime vuoden toukokuussa. Projektin tarkoitus on tukea ukrainalaisia pakolaisia kotoutumaan Pirkanmaalle. Projekti tiivistää viranomais- ja verkostoyhteistyötä asettautumisen tuessa, sujuvoittaa palveluprosesseja sekä parantaa tiedonkulkua ja mahdollistaa nopeaa reagointia muuttuvissa tilanteissa.

Kuntajohtajakokouksessa viime vuoden joulukuussa nähtiin kysyntä jatkaa Pirkanmaan laajuista koordinaatiota myös tänä vuonna.