Testaa kävely- tai juoksuvauhtisi – Vähäjärven kuntokatsastusreitille pääsee jälleen

Kunta haluaa tietoja myös siitä, kuinka paljon Vähäjärven ulkoilureitillä on käyttäjiä.

LIIKUNNANOHJAAJAT Pasi Nieminen (vas.) ja Olli-Pekka Toikkonen kannustavat pirkkalalaisia testailemaan kävely- ja juoksukuntoaan Vähäjärven Kuntokatsastus-reitillä.

VÄHÄJÄRVEÄ voi kiertää jälleen Kuntokatsastusreittinä hiihtokauden päätyttyä. Kuntokatsastus-palvelun rekisteröityneet käyttäjät voivat reittipalvelun avulla seurata kävely- tai juoksukuntonsa kohenemista.

Pirkkala otti Kuntokatsastuspalvelun käyttöön viime keväänä. Toistaiseksi aika harva pirkkalalainen on rekisteröitynyt Kuntokatsastuksen käyttäjäksi, liikunnanohjaa Pasi Nieminen arvioi.

PALVELUN käyttöönotolla Pirkkala haluaa madaltaa liikunnan aloittamisen kynnystä kuntalaisten keskuudessa. Kunta haluaa tietoja myös siitä, kuinka paljon Vähäjärven 1,9 kilometrin pituisella ulkoilureitillä on käyttäjiä. Tietoja käyttöasteesta kunta saa vain silloin, kun reitin käyttäjä on rekisteröitynyt Kuntokatsastus-palvelun käyttäjäksi.

Näkyvin merkki palvelusta on vapaa-aikakeskuksen tietämillä sijaitseva taulukko. Siinä on esillä muun muassa viitearvot.
Ne ovatkin herättäneet mielenkiintoa kuntalaisten parissa kysymyksinä, jotka koskevat taulukossa olevaa kierroksen maksimiaikaa, 18 minuuttia.

”Ei haittaa, jos reitin kiertämisessä menee yli taulukkoajan. Pääasia on, että liikkuu. Päästäkseen alkuun meiltä voi varata maksutonta liikuntaneuvontaa”, liikunnanohjaaja Olli-Pekka Toikkonen kertoo.

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä voi tallettaa sivustolle tietonsa reitin käytöstä ja seurata kuntonsa kehitystä reitin kiertämiseen kuluneella ajalla sekä tuntemuksillaan.

”Riittää, että ottaa ajan, arvioi fiiliksensä ja sen, minkä verran on hengästynyt”, kertoo Nieminen.

VAPAA-AIKAKESKUKSEN läheisyydessä oleva kyltti kertoo kaiken tarpeellisen Kuntokatsastus-palvelun käyttöönottoa varten.

SE, miksi kaikista Pirkkalan ulkoilukohteista juuri Vähäjärvi valikoitui Kuntokatsastuksen reitiksi, perustuu siihen, että ulkoilijat ovat ottaneet ympäristön omakseen sankoin joukoin. Kierros on helppo ja näin ollen toteuttaa tavoitetta kannustaa kuntalaisia liikkumisen aloittamiseen. Ympäristönä Vähäjärvi on rauhallinen ja siksi monille käyttäjäryhmille miellyttävä.

”Reitti kiertää järven ympäri , mikä on monille liikkujille mukavampaa kuin kävellä suora reitti edestakaisin”, Nieminen lisää.

KUNTOKATSASTUS-palvelun kohteita on eri puolilla maata. Palvelu on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) tarjoama, ja siihen sisältyy kunnan lähiliikuntapaikalle räätälöity reitti kestävyyskunnon testaamiseen sekä verkkosivut, joille yksittäiset käyttäjät voivat halutessaan rekisteröityä ja seurata kehonkoostumuksen, liikunta-aktiivisuuden ja kestävyyskunnon tuloksiaan sekä saada ennusteita tulostensa perusteella.

”Yleisellä tasolla voi todeta, että terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ovat kunnille tärkeä kohde ja heidän aktivoimisensa kyseisellä matalan kynnyksen tavalla on tavoitteena Kuntokatsastus -konseptissa”, kertoo testauspäällikkö Jarmo Heiskanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kunnat saavat rekisteröityneistä käyttäjistä käyttöpaikkaraportteja päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tueksi sekä lakisääteisiä dokumentointeja varten.

Palvelu toimittaa käyttöpaikkaraportit kuntakohtaisesti tehtyjen sopimusten mukaan.

Rekisteröitynyt käyttäjä saa vapaasti valita, voiko hänen tietojaan käyttää kunta- tai reittikohtaisiin yhteenvetoihin. Jamkin tietokannassa kaikki käyttäjät, jotka ovat antaneet luvan käyttää syöttämiään mittaustietoja, ovat anonyymeja.

Jamk on Kuntokatsastus-palvelun toimittaja ja ylläpitäjä eikä kerää tai käytä mittaustietoja tietoja muuhun kuin palvelun ostajien kanssa sovittuihin raportointeihin.

”Konseptin päätarkoitus on kuitenkin tarjota kuntalaisille simppeli tapa testata kuntoaan ilman erityisiä mittalaitteita omaan tahtiin koska tahansa. Eli testin voi tehdä pelkän infotaulun avulla tai kirjata tulokset webbisivuilla niin, että ne ovat vain omassa käytössä tai siten, että ne ovat myös anonyymeina kunnille toimitettavia yhteenvetoraportteja varten käytössä”, Heiskanen sanoo.