Työttömyys Pirkkalassa kasvussa – maaliskuun lukema kohosi edellisen kuukauden ja vuoden takaisista määristä

Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt.

AVOIMIEN työpaikkojen määrä on vähentynyt Pirkkalassa vuoden aikana kahdella sadalla, kun verrataan maaliskuun 2023 ja 2022 lukuja.

PIRKANMAA kuuluu maakunnista niihin, joissa työttömien työnhakijoiden määrä nousi maaliskuussa. Suuntaus näkyy myös Pirkkalassa, missä oli maaliskuussa 636 työtöntä työnhakijaa. Työttömistä työnhakijoista 48 oli lomautettuja.

Kuukautta aiemmin työttömiä työnhakijoita oli 617 ja vuotta aiemmin 572.

Työpaikkoja oli Pirkkalassa auki toissa kuussa 309 kappaletta. Tämän vuoden toisen kuukauden aikana tekijää vailla oli 340 tointa ja 509 vuoden 2022 maaliskuussa.

Luvut ilmenevät Pirkanmaan Ely-keskuksen tilastoista.

PIRKANMAALLA työttömien työnhakijoiden määrä oli maaliskuussa 21 920 henkilöä, työttömyysprosentti oli 8,6. Vuotta aiemmin maaliskuussa työttömiä oli 579 vähemmän, mutta helmikuusta 2023 laskua oli 234 henkilöä. Lomautettujen määrä oli 1 709 henkilöä. Luku on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Kuntatasolla tilanne edelleen kohtalaisen positiivinen. Suurimmat työttömien prosentuaaliset alenemat olivat Ikaalisilla, Kangasalalla, Kuhmoisilla, Lempäälällä, Punkalaitumella, Urjalassa ja Vesilahdella. Kuhmoisilla saavutettiin 23 prosentin alenema vuositasolla vertailtaessa. Alle kuuden prosentin työttömyysaste löytyi kolmen kunnan alueelta. Vesilahden työttämyysprosentti oli 5,1, Lempäälän 5,8 ja Ylöjärven 5,5.

Työttömyys kasvoi eniten Hämeenkyröllä, Kihniöllä, Parkanossa, Ruovedellä, Sastamalalla, Valkeakoskella ja Virroilla. Näissä kunnissa ylitettiin 10 prosentin kasvu.

PIRKANMAAN Ely-keskus ennakoi tämän vuoden osalta edelleen työttömyysasteeltaan ja lukumäärältään matalampaa arvoa kuin edellisinä vuosina oli ollut.

Suotuisa kehitys saattaa kuitenkin hieman odotettua nopeammin hidastua. Lievä hidastuminen näkyi jo nyt helmikuussa, mutta selvempi muutos tapahtuu aikaisintaan toisella neljänneksellä 2023. Loppuvuoden osalta arvio vielä vaikea sanoa. Lievä lasku kevään luvuista on mahdollinen.