Pirkkalan golfkentän laajennus ei onnistune Jasperinojan tärkeälle luontoalueelle. ”Muualta ei löytynyt isoja luontoarvoja…”

Kunnanhallitus käsittelee maanvuokrausta golfyhtiölle, kun luontoselvityksien perusteella tehty lausunto on valmis.

PIRKKALAN golfkenttäyhtiö etsii kentän vierestä laajentumisaluetta yhdeksälle peliväylälle.

GOLFARIT verryttelevät jo swingejään Pirkkalan kentän harjoitusalueella. Paitsi kentän avautumista, kentällä odotellaan uutisia myös kenttälaajennuksen kohtalosta.

Kenttäyhtiö on ilmoittanut Pirkkalan kunnalle halukkuutensa vuokrata nykykentän vierestä maata ensi vaiheessa yhdeksän lisäväylän rakentamiseksi.

Nykyisin Pirkkalassa on normaali 18 väylän täysimittainen golfkenttä.

Pirkkalainen uutisoi marraskuussa, että kunta ja golfyhtiö selvittävät laajennusmahdollisuuksia ja että tärkeässä osassa ovat alueella tehtävät luontoselvitykset ja -arvioinnit.

Pormestari Marko Jarva totesi tuolloin, että keväällä voidaan edetä keskusteluihin maiden vuokraamisesta, mikäli selvityksissä ei paljastu asioita, jotka voivat estää golfkentän laajentamisen.

Kunta omistaa maita kentän uusimman kasteluvesialtaan suunnalla. Jarvan mukaan oli tutkittava, ettei luonto- tai muissa kartoituksissa tule esteitä hankkeelle.

Päätöksiä on tehtävä myös golfyhtiön suunnalla. Golf Pirkkala Oy:n toimitusjohtaja Markus Junni kertoi tuoreessa tiedotteessa osakkeenomistajille, että laajennuksen tilanteesta tiedotetaan tarkemmin toukokuun yhtiökokouksessa.

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ Vesa Vanninen kertoo, että mahdollisella uudella kenttäalueella on tehty luontoselvityksiä. Hän ei ole vielä viimeistellyt asiasta tehtävää lausuntoa, mutta kertoi Pirkkalaiselle ennakkotietoja selvityksistä.

Laajennusalueeksi on kaavailtu nykyisen väylän numero 6 vieressä olevaa metsää.

”Siinä kohden kentälle tehdyn uuden kastelualtaan vieressä on lähinnä nuorta istutuskoivikkoa eikä mitään isoja luontoarvoja. Esimerkiksi liito-oravista ei havaittu merkkejä, mikä ei ole yllätys.”

Vannisen mukaan tuolta alueelta ei löytynyt muitakaan luontoarvoja, jotka estäisivät golfväylien teon.

SEN SIJAAN Vanninen ei pidä mahdollisena, että kenttää voitaisiin rakentaa harjoitusalueen päässä olevan viitosväylän ja Jasperintien väliin.

”Siellä on kaavassa alue luo-merkinnällä. Tulkintani on, että kentän rakentaminen tuon kaavamerkinnän alueelle Jasperinojan varteen ei ole mahdollista ympäristönäkökulmasta”, Vanninen sanoo.

”Golfkentän laajentamissuunnitelmissa on huomioitava nyt ja tulevaisuudessakin myös riittävän leveiden metsäekologisten yhteyksien säilyminen. Yhteystarpeet on kuvattu Pirkkalan strategisessa yleiskaavassa ja luonnon monimuotoisuusohjelmassa”, Vanninen toteaa.

Vanninen toteaa olevansa asiassa lausunnon antajan roolissa. Päätöksen tekevät muut tahot. Tässä tapauksessa maan vuokrauksesta päättää kunnanhallitus.

GOLFKENTÄN koillispuolella olevan asemakaavan vihreä alue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi. Sen keskellä virtaa Jasperinoja. Golfkenttää näkyy kuvan vasemmassa alareunassa.

Vanninen ei osaa arvioida, jääkö golfkentän laajennukselle tarpeeksi tilaa, mikäli kaavan viheralue jää pois käytettävistä alueista.

Luo-alue tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää metsänä säilytettävää alueen osaa. Alueelle sijoittuu Jasperinojan notko elinympäristöineen.

Kaavamerkinnöissä todetaan, että luo-alue jatkuu jatkossa edelleen kaava-alueen ulkopuolelle etelään.