Lapsille ja nuorille etsitään vapaaehtoisia tukihenkilöitä koko Pirkanmaalle

Etenkin miehiä tarvittaisiin mukaan toimintaan.

TUKIHENKILÖKSI toivotaan aikuista, jonka kanssa voisi esimerkiksi jutella, tutustua erilaisiin harrastuksiin, käydä elokuvissa, uimahallissa tai vaikka saada apua läksyihin.

PIRKANMAALLA koulutetaan huhtikuussa uusia tukihenkilöitä lapsille ja nuorille. Koulutus kestää kaksi iltaa. Tukihenkilöksi etsitään tasapainoisia, turvallisia ja pitkäjänteisiä aikuisia, erityisesti miehiä. Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta pari kertaa kuukaudessa mukavan yhteisen tekemisen parissa.

Koulutuksen järjestää Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasohjaus Luotsin tukihenkilötiimi, joka on vuoden alusta alkaen ottanut vastuulleen koko Pirkanmaan vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutuksen.

Koulutus järjestetään Tampereella, mutta tukihenkilönä voi toimia kaikkialla Pirkanmaalla. Kaksiosainen koulutus järjestetään torstai-iltoina 13.4. ja 20.4. kello 16.30–20 Perheiden talolla lähellä Tampereen keskustaa. Koulutus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Lisäksi koulutukseen kuuluu henkilökohtainen haastattelu erikseen sovittavana ajankohtana.

Koulutukseen ilmoittaudutaan 10.4. mennessä sähköpostilla osoitteeseen tukihenkilo@pirha.fi. Ilmoittautumisviestiin kirjoitetaan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen erikoisruokavalio kahvitusta ajatellen.

Kouluttajina toimivat tukihenkilötoiminnan työntekijät. Lisäksi paikalla on jo toiminnassa mukana olevia tukihenkilöitä, jotka kertovat kokemuksistaan tukihenkilönä toimimisesta.

KYSYNTÄ on suurta, sillä tukea tarvitsevat perheet pitävät tukihenkilötoimintaa arvossa. Tukihenkilöksi etsitään kaikenikäisiä tavallisia, luotettavia ja turvallisia aikuisia, joiden oma elämä on tasapainossa ja joilla on mahdollisuus antaa aikaa lapselle tai nuorelle. Tukihenkilöllä ei tarvitse olla omia lapsia eikä ammatillista kokemusta lapsista tai nuorista.

– Tukihenkilöksi toivotaan aikuista, jonka kanssa voisi esimerkiksi jutella, tutustua erilaisiin harrastuksiin, käydä elokuvissa, uimahallissa tai vaikka saada apua läksyihin. Etenkin miehiä tarvittaisiin mukaan toimintaan. Tälläkin hetkellä tukihenkilöjonossa on paljon poikia, jotka ovat odottaneet yli vuoden juuri miespuolista tukihenkilöä, kertoo tukihenkilötoiminnasta vastaava sosiaalityöntekijä Anna-Mari Junes.

Tukihenkilö on vapaaehtoistyöntekijä, joka tapaa tuettavaa lasta tai nuorta säännöllisesti mukavan yhteisen tekemisen parissa. Tukihenkilön voi saada 7–17 -vuotias Pirkanmaan hyvinvointialueella asuva lapsi tai nuori, joka tarvitsee tuekseen perheen ulkopuolista aikuista ystävää.

Tukihenkilöä tarvitsevissa lapsissa on myös erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, maahanmuuttajalapsia, yksinhuoltajaperheestä tulevia lapsia tai lapsia, jotka ovat yksinäisiä tai joiden vapaa-aikaan kuuluu paljon pelaamista.

TUKIHENKILÖKSI ryhtyminen tuo paljon uutta sisältöä myös tukihenkilön elämään.

–Tukihenkilölle itselleen toiminta antaa hyvän mielen toisen auttamisesta ja mahdollisuuden tärkeän ja joskus jopa elinikäisen ihmissuhteen luomiseen, Anna-Mari Junes toteaa.

–Tukihenkilönä saa uusia näkökulmia omaan elämään sekä mukavaa ja merkityksellistä tekemistä vapaa-aikaan.

Tukihenkilöt saavat tutustua lapsen tai nuoren lisäksi muihin aikuisiin, sillä tukihenkilöille on tarjolla vertaistukea, tapaamisia toisten vapaaehtoisten kanssa, koulutuksia sekä virkistyspäiviä, joihin voi osallistua yhdessä tuettavan kanssa. Toiminta on vapaaehtoistyötä, mutta tukihenkilölle maksetaan pieni palkkio ja kulukorvaus korvaamaan tapaamisista aiheutuvia kuluja. Tukihenkilöksi ryhtyvän rikostausta selvitetään.