Pirkkalainen 40 vuotta sitten 27.1.1983: ”Viime vuonna jokainen kuntalainen lainasi noin 22 kirjaa”

Lue, mistä Pirkkalassa puhuttiin vuonna 1983.

PIRKKALAINEN-LEHDEN numeroita vuodelta 1983.

Joka toinen käyttää kirjastoa

Kokonaislainaus oli vuonna 1982 Pirkkalan kunnankirjastossa 212 039 kirjaa, äänilevyä ja lasten kasettia. Lainaus oli hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan Nuolialan sivukirjastossa lainaus nousi peräti yli 16 prosenttia.

Vaikka lainausluvut eivät ole nousseet, käyttää yhä useampi kuntalainen kirjaston palveluja hyväkseen, sillä tilastoitu lainaajamäärä oli kasvanut yli 23 prosenttia. Pirkkalalaisista käytti vuonna 1982 joka toinen kirjastoa. Asukaskohtainen lainamäärä on Pirkkalassa ollut aina suuri; viime vuonna lainasi jokainen kuntalainen noin 22 kirjaa.

Kolmen sivukirjaston ahtaat tilat ovat ongelma Pirkkalassa. Huonoin tilanne on Nuolialassa, jonne kaivattaisiin nopeasti uusia tiloja. On ehdotettu, että Killon entinen Voima muutettaisiin Nuolialan sivukirjaston tiloiksi. Muuttoa Killoon ei voida kuitenkaan pitää tarkoituksenmukaisena, sillä tällöin sivukirjasto joutuisi liian kauas siltä kasvavalta asuinalueelta, jota se pääasiallisesti palvelee.

Juttu on julkaistu Pirkkalainen-lehdessä 27.1.1983.