Muinaisjäännös Turrin kivi katosi – arkeologit etsivät sitä kaivinkoneellakin turhaan, vieläkö se voisi löytyä?

Asemakaavan yhteydessä tehdyt historialliset ja arkeologiset selvitykset toivat esiin paikkakunnalla tunnetun muinaisjäännöksen, joka on nyt kadonnut.

TURRIN kivi katosi. Arkeologit etsivät historiallisen ajan muinaisjäännöstä Turrin uimarannan läheltä viime syksynä tuloksetta. Kuva: Heilu Oy, Pirkkalan Turrin arkeologinen inventointi.

MISSÄ on salaperäinen Turrin kivi? Turrin omakotialueen vieressä oleva pyöreille kuopille hakattu kivi on merkitty muinaisjäännösrekisteriin, mutta sitä ei enää löydy.

Alueella tehtiin kaavatyön takia arkeologisia tutkimuksia viime syksynä jopa kaivinkoneella, turhaan.

Muinaisjäännösrekisteri kertoo, että Turrin alueella olevaan kiveen on hakattu 2-3 sentin läpimittainen sentin syvä kuoppa. Sen ympärille on hakattu läpimitaltaan 5-6 sentin rengaskuvio, jonka leveys on 0,5-1 cm ja syvyys noin 0,5 cm.

Hakkaus on noin puolen metrin läpimittaisessa, 10-15 senttiä maan pinnan yläpuolelle kohoavassa maakivessä.

Kiven hakkaukset on tehty historiallisena aikana, eli kyseessä ei ole esimerkiksi viikinkiaikainen jäännös. Kuninkaankartoissa vuosilta 1776-1805 ei ole kylänimeä, mutta paikalle on merkitty kolme taloa. Isojakokartalla 1767 alue on tyhjä.

Aiemmassa arkeologisessa raportissa kuvaillaan kiven sijaitsevan Turrin omakotialueelta Pyhäjärven rannan uimalaan johtavan tien varrella, parikymmentä metriä Turrintien risteyksestä. Kivi on metsän puolella, mutta aivan tien pientareen vieressä, tien lounaispuolella.

Paikka on Turrintien ja uimarannalle johtavan nimettömän tien risteysalueen länsipuolelle jäävä muutaman aarin kokoinen nurmikenttä.

Viime syyskuussa Turrin kiveä etsittiin kaivinkoneella noin 40 metrin matkalta tien kupeesta. Kone käänteli kiviä, jotka tarkastettiin hakkausten varalta. Lisäksi kiinteästi maassa olleita kiviä puhdistettiin hakkausten löytämiseksi.

ALLA olevan gallerian kuvat suurenevat klikkaamalla.

Kiveä ei löytynyt, joten arkeologit päätyivät suosittamaan kohteen poistoa muinaisjäännösrekisteristä.

Mitä kivelle on tapahtunut? Onko joku vienyt sen pihaansa. Asiasta kiinnostuneet voivat tehdä etsintöjä. Pirkkalainen-lehti lupaa kiven löytäjälle pullakahvit.

ARKEOLOGISESSA inventoinnissa selviteltiin muitakin alueen kiinnostavia kohteita.

Aatami Tolkki oli löytänyt alueelta viikinkiaikaisen rautakirveen kesäasuntonsa mailta vuonna 1965. Inventoinnissa selvisi, että löytöpaikka sijoittuu aivan alueella nykyisin olevan rakennuksen viereen.

Kirveen löytöpaikkaa käytiin läpi myös metallinilmaisimella, mutta mitään arkeologisesti mielenkiintoista ei löytynyt. Kohde luokiteltiin edelleen irtolöydöksi, koska merkkejä esimerkiksi rautakautisesta asumisesta ei havaittu.

Muita kartoitettuja historiallisia rakenteita alueella olivat Turrin vanhan uimalan maastossa näkyvät terassit, 1900 -luvun huviloiden rakenteet puutarhojen kiviladelmineen ja vanhat rajapyykit.

TURRIN rannasta löytyy myös vanhoja huvila-ajan historiasta kertovia rakennuksia. Kuva otettu uuden pian rakentumaan lähtevän Soukonlahden asuinalueen suunnalta. Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että rakennusten tontit muutetaan asemakaavalla omakotitonteiksi ja että kaavaehdotus asetetaan nähtäville.