Sikojoen kauniiseen luontoon pohditaan uusia virkistysreittejä – joen ylittävä silta lyhentäisi lasten koulumatkaa kilometreillä

Kosteikkomainen Sikojoki on vaikea lähestyttävä ulkoilijalle, Anian rantatien sillalta pääsee onneksi polkua pitkin lintutornille.

PIRKKALAN haja-asutusalueille pohditaan uusia virkistysreittejä. Sikojoen sillalta kulkee jo nyt polku lintutornille Pyhäjärven rantaan. Kauemmas Sikojoen juoksulle saattaa tulla ulkoilureitti yli joen Sorkkalan seudulta Pirkkalan taajamiin. Etualan Vähälammi aiotaan suojella.

PIRKKALALAISET voivat saada tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet hyödyntää Sikojoen ja Sorkkalan seudun vehreitä ulkoilumaastoja.

Valtuustoaloite esittää, että Pirkkala kartoittaisi mahdollisuuden Sorkkalantien puolesta välistä joen ylittävän, Heikkiläntien kautta Lastenojanvuoren ulkoilureitistöön yhdistyvän ulkoilureitin toteuttamisen.

”Reitti lyhentäisi alueen koululaisten koulumatkaa parhaimmillaan kahdella kilometrillä”, huomauttavat aloitteen ideoineet Keskustan valtuutetut Mikko Hietalahti ja Aki Vainio.

Ympäristöpäällikkö Vesa Vannisen mukaan reitti on jo pohdinnassa. Seudun reittejä ja viheryhteyksiä on merkitty Pirkkalan strategiseen yleiskaavaan vuonna 2020. Konkreettisemmin ne piirtyvät maastoon tekeillä olevassa kehätien eteläpuolen osayleiskaavassa.

Virkistysreitin ja metsäyhteyden yhteensovittamista sekä Sikojoen ylityspaikkaa tarkastellaan tarkemmin
kehätien eteläpuolisessa osayleiskaavassa

Vesa Vanninen

Strategiakaavaan on merkitty Sikojoen ylittävä metsäyhteys kehätien eteläpuolen metsäalueilta Lastenojanvuorelle ja siitä edelleen Sikojoen yli Reipin suuntaan.

”Reittiä ja Sikojoen ylityspaikkaa tarkastellaan tarkemmin kehätien eteläpuolisessa osayleiskaavassa”, Vanninen toteaa vastauksessaan valtuustoaloitteeseen.

MYÖS aloitteessa mainittu Sikojoen luontopolkureitistön täydentäminen Kirkonkylän koulun ja vanhan kirkon välisellä alueella saa myönteistä vastakaikua.

Vannisen mukaan Kirkonkylän koulun viereiselle Sikojoen ranta-alueelle sijoittuvaa ns. Vähälammin aluetta on tarkoitus kehittää. Sitä ehdotetaan suojeltavaksi luonnonsuojelulain mukaisesti.

Vähälammin alueelle on tarkoitus tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa pohditaan myös suojelualueen mahdollista luontopolkureitistöä.

Viimeistään tällöin on Vannisen mukaan tarkoitus suunnitella polkuyhteys Vähälammin alueelta Anian rantatien sillan läheisyyteen. Sillalta on jo nyt olemassa polku lintutornille Pyhäjärven rantaan.

Myös Sikojoen lintutornin ja vanhan kirkon välisen pellon reittimahdollisuuksia pohditaan kehätien eteläpuolen osayleiskaavassa.

”Pirkkalan luonto- ja ulkoilupolkuverkoston ehkä suurimpana puutteena on yhteyden puuttuminen kehätien eteläpuoliselta metsäalueelta Sikojen ja Reipin suuntaan. Sikojoen ranta-alueellakaan ei ole yhtenäistä virkistysreitistöä”, Vanninen toteaa.

Pirkkalan valtuusto päätti marraskuussa, että alueen reittien kehittelyssä on syytä edetä Vannisen kertomien askelmerkkien mukaisesti.

PIRKKALAN strategisessa yleiskaavassa 2020 Sikojoki virtaa keskellä näkyvän vihreän virkistysyhteyslinjan kohdalla. Sen laskuosaan Isolammilta Pyhäjärvelle on merkitty melontareitti. Alueen virkistysreitit ja luontoyhteydet lyödään lukkoon tekeillä olevassa kehätien eteläpuolen osayleiskaavassa. Joen keskijuoksulle Heikkilän tienoille voidaan saada myös joen ylittävä ulkoiluyhteys.