MAINOS

Älä rajaa mahdollisuuksiasi, valitse tulevaisuus – Ylöjärven lukio!

– Valitessasi Ylöjärven lukion toisen asteen jatko-opintopaikaksesi, takaamme koko henkilökuntamme voimin, että viihdyt meillä ja että pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisia haasteita itsesi kehittämisessä, rehtori Jarkko Tuomennoro lupaa. (Kuva: Rami Marjamäki)

Tervetuloa hyvähenkiseen ja opetuksellisesti edistykselliseen lukioon

Arvoisa 9-luokkalainen!

Sinulla on käynnissä mielenkiintoinen ja tärkeä vuosi.

Päätät peruskoulun ja tavoittelet hyviä arvosanoja, jotta pääset haluamaasi toisen asteen oppilaitokseen. Lisäksi teet päätöksen jatko-opintopaikastasi.

Ylöjärven lukio tunnetaan hyvähenkisenä ja opetuksellisesti edistyksellisenä oppilaitoksena, jossa opiskelijalle annetaan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin opinnoissaan. Yksilöllisyys toteutuu niin opintojaksovalintojen kuin opiskelumenetelmienkin moninaisuutena.

Opiskelija on kaiken toimintamme keskiössä!

Koulumme erityisiä vahvuuksia ovat:

 • Yrittäjyyden erityislinja, jossa syvennytään yrittäjyyteen ja opiskellaan tekemällä yhteistyötä liike-elämän toimijoiden kanssa, katso lisää Yrittäjyyslinjan sivuilta. Yrittäjyyttä opitaan koulussamme tekemisen kautta. Järjestämme tapahtumia, perustamme Nuori Yrittäjä -ohjelman mukaiset yritykset ja teemme paljon vierailuita erilaisiin yrityksiin ja tapahtumiin.
 • Monipuoliset sekä opiskelijan yksilölliset lähtökohdat huomioivat opetusmenetelmät: yksilöllinen oppiminen ja tiimioppiminen. Tiimioppimisessa olemme kouluttaneet useita lukioita Suomessa.
 • Laaja opintojaksovalikoima:
 • Valittavana 60 koulukohtaista opintojaksoa
 • Kokonaiset kertaukseen liittyvät opintojaksot kirjoitettavissa aineissa
 • Lukiodiplomeita voit suorittaa liikunnassa, kuvataiteessa sekä musiikissa
 • Nykyaikaiset ja viihtyisät opiskelutilat
 • Hyvä yhteishenki, jota seuraamme lukuvuosittain kouludemokratiapäivien kyselyillä.
 • Monipuolinen kansainvälinen toiminta
 • ESR- European school network, jonka puitteissa voit tehdä yksilö- tai ryhmävaihtoja eurooppalaisiin ystävyyskouluihimme
 • Vuosittain useita vaihto-opiskelijoita
 • Opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ohjauksessa, opetuksessa ja opiskeluhuollossa
 • Opiskeluhuoltoon kuuluvat koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, eritysopettaja ja kuraattori
 • Opiskelijakunnan aktiivinen toiminta ja vahvat vaikutusmahdollisuudet

Valitessasi Ylöjärven lukion toisen asteen jatko-opintopaikaksesi, takaamme koko henkilökuntamme voimin, että viihdyt meillä ja että pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisia haasteita itsesi kehittämisessä!

Nähdään syksyllä 2023!

JARKKO TUOMENNORO

Ylöjärven lukion rehtori

Yrittäjä Jutta Selin on Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan kasvatteja. Jo kolme vuotta yritystään pyörittäneenä Selin tietää, että yrittäjyyslukio antaa vahvat eväät elämään. (Kuva: Matti pulkkinen)

Saliyrittäjä Jutta Selinin visio kirkastui yrittäjyyslukiossa

Ylöjärven Yrittäjien Vuoden 2022 Nuori Yrittäjä -palkinnon saanut ylöjärveläinen saliyrittäjä Jutta Selin on Ylöjärven lukion kasvatti. Yrittäjyyslukio-opinnot vahvistivat Selinin halua ryhtyä yrittäjäksi. Team Jutta Selin on toiminut vuodesta 2019 lähtien, ja nuori yrittäjä on tyytyväinen taipaleeseensa.

Tulevana keväänä yläkoulunsa päättävät nuoret valmistautuvat parhaillaan yhteishakuun, jossa he hankkivat toisen asteen koulutuspaikan esimerkiksi lukiosta.

Ylöjärven lukio on maassamme toinen lukio, jolla on yrittäjyyden erityistehtävä. Yrittäjyyslukion käynyt Jutta Selin on toiminut yrittäjänä jo neljä vuotta. Hän suosittelee yrittäjyyslukiota kaikille, joilla on palo ryhtyä yrittäjäksi tulevaisuudessa.

Selin korostaa, että yrittäjyyslukio antaa erittäin hyviä vinkkejä ylipäänsä työelämää varten.

– Yrityksen perustaminen on varsin monipuolinen ja haasteellinen urakka. Yrittäjyyslukio tarjoa konkreettiset tiedot ja taidot yrityksen perustamiseen. Tätä pidän keskeisenä vahvuutena.

Selinin mielestä yrityksen menestyminen edellyttää vahvaa myyntiosaamista sekä oikeanlaisia markkinointitoimia. Hän arvostaa suuresti sitä, että nämä kaksi asiaa ovat laajasti esillä yrittäjyyslukiossa.

– Suosittelen sydämestäni Ylöjärven lukiota. Siellä on tasokas opetus ja kannustava ilmapiiri. Nuori yrittäjä -toiminta on antoisaa, haastavaa ja palkitsevaa.

MAAKUNNAN MATTI

Pirkkalainen Jenna Jämiäluoma porhaltaa Ylöjärven lukioon koppimönkijällä. Hän on onnellinen siitä, että hän on löytänyt yrittäjyyslinjan.

Koppimönkijällä Pirkkalasta Ylöjärvelle yrittäjyyslukioon

Pirkkalaisella Jenna Jämiäluomalla on unelma, jonka hän on päättänyt toteuttaa. Jämiäluoma aloitti viime vuoden elokuussa opiskelunsa Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla. Pirkkalaisnuori on vakuuttunut siitä, että yrittäjyys on hänen juttunsa.

Yrittäjyyslukiolaisen isä on LVI-alan yrittäjä. Jämiäluoma on vakuuttunut siitä, että hänen isänsä antamalla esimerkillä on merkittävä vaikutus hänen omaan ratkaisuunsa.

– Isälläni on paljon töitä, ja hänen päivänsä venyvät useasti hyvin pitkiksi. Isäni järjestää työpäivänsä omilla ehdoillaan. Yrittäjän vastuu ja vapaus kiehtovat minua.

Jenna Jämiäluoma taittaa kolmen vartin koulumatkansa koppimönkijällä. Koulutuskeskus Valossa toimiva Ylöjärven lukio on kätevän matkan päässä Pirkkalasta.

– Löysin Ylöjärven lukion oman uteliaisuuteni ansiosta. Mieluista opiskelupaikkaa googlettaessani päädyin yrittäjyyslukion verkkosivuille. Niiden sisältö vakuutti minut.

– Yläkoulun yhdeksännellä luokalla olin tutustumiskäynnillä Ylöjärven lukiossa. Vierailun anti vakuutti minut sataprosenttisesti: ”tämä on minun jatko-opintopaikkani”.

Jämiäluoma kävi yläkoulunsa suupanniityn yläasteella Pirkkalassa. Siirtyminen Ylöjärven lukioon tapahtui jouhevasti.

– Tutustumiskäynnin aikana Ylöjärven lukio teki lähtemättömän vaikutuksen. Vakuutuin, että tässä lukiossa kaikki on kohdillaan. Sain vahvan tietopaketin koko lukiosta. Opettajat rehtoria myöten olivat innostavia ja läsnäolevia. Tilat vetosivat kodikkuudellaan.

Ylöjärven lukion ennakkotehtävä saa kiitokset Jämiäluomalta. Hänen mielestään ennakkotehtävä on myönteisellä tavalla persoonallinen. Hakija tekee CV:n eli ansioluettelonsa videona.

– Lukio antaa selkeät ja hyvät ohjeet videon toteuttamista varten. Punaisena lankana on, miksi juuri minut kannattaa valita yrittäjyyslinjan opiskelijaksi. Sytyin videon tekemisestä. Koen, että sain lopputuloksessa persoonani hyvin kuvatuksi. Tehtävä oli raikas ja samalla erittäin opettavainen.

Jämiäluoma on käynyt pian puoli vuotta yrittäjyyslukiota. Hänelle on ollut täysin uutta sukeltaa tietokonepohjaiseen opiskeluun. Kaikki oppikirjat ovat diginä.

– Opettajat ovat olleet kiitettävän kärsivällisiä ja auttavaisia. Vaikka loikkaus kirjoista läppäriin on historiallisen suuri, muutos on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin. Systeemissä on hyvää se, että kaikki materiaalit ovat yhdessä ja samassa paikassa.

Jämiäluoma tykkää yrittäjyyslukion opiskelurytmistä. Hän kokee, että lukio antaa aitoa vastuuta, joka vahvistaa itsenäistä opiskelua ja tiedonhakua.

– Historia on ollut mieliaineeni jo hyvin kauan. Pidän historiaa ratkaisevan tärkeänä oppiaineena, koska menneisyyden tunteminen auttaa orientoitumaan tulevaisuuteen. Historia auttaa ymmärtämään syitä ja seurauksia. Esimerkiksi veteraanit antavat kokemuksillaan ja kertomuksillaan sisällön maamme itsenäisyyspäivälle.

Jämiäluoma aloitti saksan kielen opiskelun lukiossa. Hänen pontimenaan on se, että saksa on laajasti käytetty kieli businessmaailmassa.

– Taitamalla saksan kielen pääsen tutustumaan koko saksalaiseen kulttuuriin.

MAAKUNNAN MATTI

Jesse Mäenpää arvostaa suuresti Ylöjärven lukion yleislinjan antia kolmen vuoden ajalta. Hän suosittelee lukiota sen korkeatasoisen opetuksen, osaavan ja kannustavan opettajiston sekä modernien oppimisympäristöjen ansiosta. Nuorukainen tähtää Tampereen tai Turun yliopistoon. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Jesse tähtää energia-alalle – abiturientti arvostaa yleislinjan laaja-alaisuutta

Abiturientti Jesse Mäenpää valmistautuu parhaillaan kevään ylioppilaskirjoituksiin. Nuorukaisen tähtäimessä on korkeakouluopinnot Tampereen tai Turun yliopistossa. Häntä kiinnostavat kovasti energia-alan opinnot.

Jesse Mäenpään lukio-opinnoissa on vuorossa loppukiri ylioppilaskirjoituksineen. Nuorukainen on hyvin tyytyväinen kolmen lukiovuotensa antiin ja kulkuun.

– Tulin Kauraslammen koulusta lukioon. Opinto-ohjaaja suositteli kotikaupungin lukiota, joka on osoittautunut arvostuksensa ja maineensa mukaiseksi opinahjoksi.

– Koko lukioaika on mennyt nopeasti. Opiskeleminen on ollut akateemisempaa kuin yläkoulussa. Haasteita on ollut riittävästi, ja opinnot ovat edenneet hyvin, korona-ajasta huolimatta.

Mäenpää on erityisen kiinnostunut matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Hän kiittelee oppiaineiden opettajia korkeatasoisesta ja kannustavasta opetuksesta.

– Näiden kolmen oppiaineen tietojen avulla oppii ymmärtämään asioita, miksi asiat ovat juuri niin kuin ne ovat.

Mäenpää antaa erityiskiitoksen siitä, että lukiossa eri oppiaineita käsitellään laaja-alaisesti. Erityiskiitoksen saa keskusteleva kulttuuri. Kysymykset ovat tervetulleita, ja vastauksia mietitään porukalla. Yhdessä pohdiskelu tuo esille erilaisia näkökulmia.

– Saan hyvän mielen, kun saan ratkaistua jonkin asian.

Mäenpään valinta on ollut Ylöjärven lukion yleislinja. Hänen mielestään lukio-opinnot antavat laajan yleissivistyksen. Sen turvin maailman hahmottaminen on helppoa.

– Olen kiinnostunut ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Tavoitteenani on hankkia koulutus, jonka turvin pääsen kehittämään uusia asioita ja edistämään moderneja teknologioita. Toivon, että aikanaan yliopistosta valmistuttuani pääsen kehittämään uudenaikaisia energialähteitä, vihreää tapaa tuottaa energiaa. Minua kiehtovat energia- ja ympäristötekniikan opinnot.

Mäenpää nostaa historian ja yhteiskuntaopin mielenkiintoisten aineiden kastiin. Hänen mielestään näiden oppiaineiden turvin on valaisevaa seurata päivittäistä uutisvirtaa, oivaltaa asioiden taustoja ja seurauksia.

Mäenpää asuu maaseudulla. Hän arvostaa luontoa ja sen rauhaa.

Abiturientti on asettanut itselleen tavoitteet kevään ylioppilaskokeita varten. Mäenpää toivoo, että hän saisi matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta eximian ja äidinkielestä magnan.

Mäenpää suosittelee Ylöjärven lukiota yläkoulunsa päättäville, jotka miettivät opintopolkujaan ja toisen asteen opiskelupaikkojen vaihtoehtoja.

MAAKUNNAN MATTI

Kiinnostu ja tule tutustumaan yleislinjaamme tai yrittäjyyslinjaamme!
Lukion esittelyilta 17.1.2023 alkaen klo 17.30

Jos Sinulla on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä meihin:
Jarkko Tuomennoro, rehtori, 050 372 1943
Anu Tarhonen, 041 730 5877
Miia Bergman, apulaisrehtori, 050 554 2848
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @ylojarvi.fi

MAINOS