Mikä on koulujen ja varhaiskasvatuksen tarve Pirkkalassa tulevaisuudessa? Kunta valmistelee selvitystä sivistyspalvelujen palveluverkosta

Selvityksessä tarkastellaan esimerkiksi varhaiskasvatusta, kouluja ja vapaa-ajan palveluita.

PIRKKALAN väkiluvun kasvu vaikuttaa esimerkiksi koulujen tarpeeseen. Helmikuussa Toivion koululla vietettiin liikunnallista tapahtumaa Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kuva: Antti Jokinen

PIRKKALASSA valmistellaan palveluverkkoselvitystä. Kunnan hyvinvointilautakunta kävi selvityksestä lähetekeskustelun keskiviikkona.

Selvityksessä tarkastellaan kunnan palveluverkkoa, kuten varhaiskasvatusta, kouluja ja vapaa-ajan palveluita. Selvityksen tarkoituksena on saada kuva kunnan nykyisistä palveluista ja siitä, millaisia palveluja kunnassa tarvitaan tulevaisuudessa.

Tuleviin tarpeisiin vaikuttavat esimerkiksi kunnan asukasluvun, työpaikkojen määrän ja liikenneyhteyksien kehitys. Pirkkalan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja kunnassa asuu paljon lapsiperheitä.

VIIMEISIN palveluverkkoselvitys on vuodelta 2015, ja se ulottuu vuoteen 2025 saakka. Nyt tehtävässä selvityksessä tarkastellaan palveluverkkoa vuoteen 2030 asti. Uudessa selvityksessä huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset sekä päivitetään tietoja esimerkiksi taloudellisuudesta.

Samaan selvitykseen kuuluu myös kunnanhallituksen jo aiemmin päättämä suunnitelma liikuntaolosuhteiden kehittämisestä.