Loukonlahden kaava tuomassa Pirkkalaan lähes 400-500 asuntoa ja kolme urheilukenttää – Katso ennen-nyt-kuvasta, kuinka asutusta karsittiin luonnoksen jälkeen

Kaavaehdotuksessa asumisen määrää vähennettiin 15 prosenttia sitten luonnosvaiheen - vertaile lopputulosta ennen nyt -kuvasta ja katso yksityiskohtaiset suurennokset kuvagalleriasta.

KUVAN maisema Loukonlahden uimarannalle johtavan Kirkkoveräjäntien vieressä, samoin kuin koko seudun pellot Pereentielle asti, on saamassa sijoilleen pientaloasutusta uuden kaavaehdotuksen mukaan. Kuvanottopaikan lähelle tulee keskusaukion tyylinen kiertoliittymä ja järven suuntaisena kulkeva alueen pääkatu, Kartanon puistokatu, joka kulkee asuinalueen läpi Pereentielle.

LOUKONLAHDEN nykyisille pelloille ja lähiympäristöön kaavoitetaan noin 247 kytkettyä ja erillispientalotonttia, 75 kerrostaloasuntoa sekä noin 100-150 rivitaloon verrattavaa asuntoa, mikäli kunnanhallituksen tiistaina käsittelemä Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus hyväksytään aikanaan valtuustossa.

Jos Loukonlahteen rakentuisi vuosien varrella 450 asuntoa, se tietäisi kahden hengen talouksin 900 asukasta. Koska alue on suunniteltu pientalovaltaiseksi, asukkaita olisi todennäköisesti enemmänkin.

Viime vuonna yhdyskuntalautakunta evästi, että kaavaluonnoksen kehittelyssä on otettava huomioon virkistys- ja puistoverkoston toimivuus, uimarannan laajuus ja rannan toimivuus muutoinkin.

”Asutuksen määrää on typistetty noin 15 prosentilla sitten luonnoksen eri puolilta aluetta”, kertoo arkkitehti Santeri Kortelahti.

ALLA olevasta kuvasta voit vertailla vasemmalla olevaa kaavaluonnosta uuteen kaavaehdotukseen, kun vedät keskellä olevaa säädintä.

LOUKONLAHDEN asemakaavan luonnos (vasemmalla) ja korjattu ehdotus (oikealla). Keskellä olevaa säädintä vetämällä voit vertailla, kuinka asemakaava on muuttunut luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen.

Uimarannan lähellä on nyt enemmän vapaata rantavyöhykettä. ”Siitä poistui kortteli, jolloin päästään kulkemaan rantareittiä hyvin luonnollisessa, nykyisenkaltaisessa maisemassa Pereen suunnasta, kunnes tullaan satamaan”, Kortelahti kuvailee.

Kaava sisältää rakennusoikeutta uudelle asuinrakentamiselle 64 660 kerrosneliötä. Asuntoja sijoittuu 7,2 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Palveluille, kaupalle ja liiketiloille on rakennusoikeutta 3050 kerrosneliötä. Kerrostalojen ja liiketilojen teko on mahdollista muun muassa Loukonlahden perinteisessä kaupan ja lähipalveluiden paikassa, Kirkkoveräjäntien ja Kreetantien kulmassa.

ALLA olevan kuvagallerian kuvat saat suuremmaksi klikkaamalla.

KORTELAHTI kertoo, että laajentuvaan Loukonlahteen ei ole tarkoitus tehdä katuja umpiperiksi. Alueen keskeinen katu Kartanon puistokatu lähtee Pereentieltä ja sen kautta voi ajaa myös Kreetantielle ja edelleen Naistenmatkantielle Kirkkoveräjäntien kautta.

”Pereentieltä kulku on optimi. Käytännössä moni varmaan haluaa ajaa alueelle kääntyen Naistenmatkantieltä suoraan Kirkkoveräjäntielle”, Kortelahti kertoo.

Alueen Haikan eli puoleisella reunalle rakentuu Perttulantie. Sen kautta pääsee Kirkkokadun reitille, mutta ei suoraan Naistenmatkantielle.

KAAVAEHDOTUS sisältää tonttivaraukset erittäin laajalle urheilupuistolle.

Pereentien lähelle on merkitty paikat täysimittaiselle yleisurheilukentälle, jonka keskellä on luonnonnurmi jalkapalloa varten. Kentän vieressä on tontti sisähallille.

Erikseen löytyvät vielä kentät pesäpallolle ja tekonurmikenttä erilaisia pallopelejä ja liikuntaa varten.

Entä aina paljon puhetta aiheuttavat pysäköintipaikat, tuleeko niitä tarpeeksi?

”Kaavaan on merkitty noin 190 paikkaa parkkialueelle ja lisäksi 6-7 bussien pysäköintipaikkaa ja kadunvarren parkit. Normaalissa kuntalaisten arkikäytössä paikat riittävät hyvin. Isojen kisojen yhteydessä voi joutua järjestelemään. Pysäköintitilaa on kuitenkin enemmän kuin keskustan vapaa-aikakeskuksen vieressä”, Kortelahti kertoo.

KUNNANHALLITUS päätti tiistaina, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Kun ehdotus on nähtävillä, siitä voi jättää mielipiteitä. Tämän jälkeen siitä saadut palautteet arvioidaan ja harkitaan, onko kaavaa vielä syytä muuttaa.