Pirkkalan talousarvioesitys 2023: huikea väestönkasvu tulossa ja talousnäkymät myönteiset – ensi vuonna toteutetaan eräs vuosikaudet isoja riitoja aiheuttanut rakennushanke

"Hyvä aloitus uudenlaisen kunnan toiminnalle" - parin vuoden päähän näkymä on usvaisempi inflaation, Venäjän hyökkäyssodan ja korkojen nousun takia.

PIRKKALAN keskustassa rakentuva koulukampus (oikealla) ja vasemmalla näkyvän vapaa-aikakeskuksen viereiseen metsikköön rakentuva liikuntatilojen laajennus ovat Pirkkalan suuria rakennushankkeita. Molempien on määrä valmistua vuonna 2024.

PIRKKALAN suurimmat rakennushankkeet perjantaina julkistetussa pormestarin talousarvioesityksessä ovat ensi vuonna Kirkonkylän koulun laajennus, suuren koulukampuksen rakentaminen keskustassa sekä Soukonlahden ja Soljan uusien asuinalueiden katujen ja muun infran rakentaminen.

Asuinalueista Solja on jo valmistumassa, Soukonlahti vielä odottelee ensimmäistä asukastaan.

Kuntalaisille merkittävä asia on myös vapaa-aikakeskuksen laajennus. Sille budjetti lupaa ensi vuodelle suunnittelurahan. Liikuntatalon on määrä saada nykyisen suuruinen sali viereensä syksyllä 2024 samoihin aikoihin koulukampuksen kanssa.

Pirkkala odottaa väkimääränsä kasvavan ensi vuonna peräti 550 hengellä.

”Kyse on siitä, että valmistuu samaan aikaan useita asuinrakentamisen hankkeita”, pormestari Marko Jarva viittaa esimerkiksi kunnantalon korttelissa ensi vuonna muuttovalmiiksi tulevaan tornitaloon ja vuokrataloon.

”Kasvutavoitteemme on 1,5 prosenttia vuodessa ja olemme pysyneet viimeisen viiden vuoden aikana 1,8 prosentin tasolla, eli pystymme itse valitsemaan kasvuvauhtimme”, Jarva sanoo.

Pirkkalan talouden tila näyttää suurista 16,7 miljoonan euron investoinneista huolimatta yllättävän valoisalta. Talousarvioesityksen mukainen vuosikate on ensi vuonna 13,5 miljoonaa euroa plussalla.

Talousarvio lupaa rahaa myös Naistenmatkan rantareitin rakentamiseen 250.000 euroa. Kiistelty reitti rakennetaan tulevana kesänä, mikäli valtuusto myöntää hankkeelle rahat.

TALOUSARVIO on ensimmäinen hyvinvointialueiden ”uusien kuntien” aikana. Se näyttää suuntaa sille, kuinka Pirkkala voi pärjätä jatkossa. Näkymä ei ole huono.

”Ensi vuonna saamme sote-uudistuksen takia ylimääräisiä kunnallisveron tuottoja aiemmin kertyneiltä verovuosilta, vuosi on sikäli ainutlaatuinen”, toteaa talousjohtaja Tommi Ruokonen.

”Seuraavana vuonna verotuottomme arvion mukaan laskevat ensi vuodesta. Pirkkalan lainamäärä näyttää kuitenkin pysyvän 70 miljoonassa eurossa lähivuodet. Ensi vuonna maksamme tulorahoituksella 80 prosenttia investoinneista. Investointien tulorahoitus on hyvällä tasolla”, Ruokonen sanoo.

Kokonaisnäkemys Pirkkalan talouden tilasta tulevina vuosina on maailmantilanteen epävarmuuksien keskelläkin valoisa, mikäli taloudelliset arviot pitävät jatkossa kutinsa.

”Hyvä aloitus uudenlaisen kunnan toiminnalle”, talousjohtaja Tommi Ruokonen tiivisti ensimmäisen uuden ajan talousarvion Pirkkalassa.

Pirkkalan lainoista vain 10-15 miljoonaa euroa on tällä hetkellä markkinakorkojen vaikutuksen alaisia. Muut ovat joko kiinteäkorkoisia tai muuten suojattuja.

TALOUSARVIOESITYSTÄ avannut kolmikko Ruokonen, pormestari Marko Jarva ja kansliapäällikkö Jaakko Joensuu painotti, että talouden epävarmuudet tulevina vuosina ovat tiedossa eikä pää leiju siinä mielessä pilvissä.

”Kuluva vuosi on taloutemme kannalta ok ja ensi vuosi hyvä. Sitten on usvaisempaa”, Jarva totesi.

Usvaa aiheuttaa talouden yleinen tilanne maailmassa: Venäjän hyökkäyssota, korkea inflaatio, talouskasvun taantuminen ja korkojen nousu.

TALOUSJOHTAJA Tommi Ruokonen (vas.), pormestari Marko Jarva ja kansliapäällikkö Jaakko Joensuu esittelivät torstaiaamuna uudella kunnantalolla pormestarin talousarvioesityksen. Suurimmat hankkeet ovat Kirkonkylän koulun ja vapaa-aikakeskuksen laajennukset, Pirkkala-kampuksen rakentaminen sekä uuden asuinalueen Soukonlahden katujen ja muun infran valmistelu. Yleisnäkymät Pirkkalan taloudessa ovat suurista investointihankkeista huolimatta myönteiset uudenlaisen kunnan aloittaessa vuodenvaihteessa.

”Käyttötaloutta on seurattava tarkkaan tässä maailmantilanteessa, varsinkin kun huomioi, että hiukan pidemmän välin investointiohjelmamme suuruus on noin sata miljoonaa euroa ja hyvinvointialueen tulo puolittaa kunnan talouden koon”, Jarva painotti.

SEKÄ Pirkkalan kunnan tulot että menot puolittuvat ensi vuonna sote-palvelujen siirtyessä valtiolle. Siinä rytäkässä noin 500 kunnan työntekijän työnantajaksi vaihtuu Pirkanmaan hyvinvointialue.

Miltä hyvinvointialueen aloitus näyttää juuri nyt Pirkkalan vinkkelistä?

”Liikkeenluovutus on kunnan kannalta kunnossa, haasteet ovat nyt enemmän hyvinvointialueella”, Joensuu ja Ruokonen totesivat.

Kokoomuksen edustajana hyvinvointialueen valtuustossa istuva Jarva sanoo, että yksittäisen valtuutetun tuolilta katsoen asiat näyttävät vielä olevan kesken ja niukkuutta on luvassa.

”Alueen ylin johto sanoo, että siirtymä sujuu hyvin”, Jarva kuitenkin toteaa.

TALOUSARVIOKIRJA sisältää tuttuun tapaan listan isoja ja pieniä hankkeita, joista pienetkin ovat tärkeitä asukkaiden paikallisessa arjessa.

Reipin saunalle on tulossa remonttia tai muuta uudistusta. Ensi vuonna tehdään uuden saunan tarveselvitys ja töihin aiotaan tarttua 2024-25. Se tietää katkoa esimerkiksi avantouintiin.

Uutinen on, että samaan rantaan on myönnetty rakennuslupa savusaunalle, jota Savusaunaklubi on toteuttamassa.. Olisiko hankkeesta apua jo remontin ajaksi?

Talousarvio lupaa rahaa Naistenmatkan kohdalla Pyhäjärven rantaan suunnitellun rantareitin rakentamiseen 250.000 euroa. Kiistelty reitti rakennetaan tulevana kesänä, mikäli valtuusto myöntää hankkeelle rahat sinetöidessään talousarvion marraskuussa.

Kansliapäällikkö Jaakko Joensuun mukaan rakentamiselle ei enää ole oikeudellista estettä keskeneräisten valitusten takia. Viimeisin niistä on käsitelty ja hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Pirkkalan talousarvion 2023 kansikuva.
PIRKKALA julkisti perjantaina pormestarin talousarvioesityksen vuodelle 2023.

KUNNAN rooli muuttuu sote-uudistuksen myötä. ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Tähän varaudumme muun muassa uusilla vakansseilla. Kaikkiaan talousarvio sisältää 16 uutta vakanssia, joista 11 on ollut aiemmin määräaikaisesti täytettyjä, Marko Jarva toteaa.

Kirkonkylän koulun arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2023.

Yhdyskuntatekniikan suurimpia investointikohteita ovat Soukonlahden ja Soljan alueiden katujen ja puistojen pintarakennetyöt. Myös Pereensaaren puiston rakentamista jatketaan.

”Maanmyyntitulojen ennakoidaan toteutuvan ensi vuonna vuotta 2022 pienempinä. Elinkeinotonttien kysyntä on suurta, mutta myyntitulot vähenevät hetkellisesti ensi vuoden jälkeen, koska luovutuskelpoisia tontteja ei enää ole. Uutta myytävää saamme toteutettua vasta kun kehätien eteläpuolinen osayleiskaava valmistuu”, pormestari Jarva kertoo.

Asumisen tonteista saadut maanmyyntitulot laskevat, vaikka tonttien luovutusmäärä pysyy korkeana. Tämä johtuu siitä, että kunnan Asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että vuokratonttien osuus luovutetuista kerros- ja rivitalotonteista on noin 75 prosenttia. Tämä nostaa kunnan saamaa vuokratulokertymää, mikä parantaa kunnan taloudellista tilannetta pitemmällä aikavälillä.

Omakotitalotontteja valmistuu luovutukseen ensi vuonna Lepomoisiosta. 

”Alkuvuodesta 2023 valmistuu Tampereen kaupungin kanssa yhdessä valmisteltu raitiotien hankesuunnitelma välille Suuppa – Linnainmaa. Valtuusto päättää ensi vuonna mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä, millä on ratkaiseva merkitys kunnan tulevaisuudelle”, Jarva toteaa.

Työllisyystilanne on edelleen parantunut. Työttömyysaste oli Pirkkalassa 5,6 prosenttia elokuussa 2022, kun se vuotta aikaisemmin oli 6,8 prosenttia.

Pirkkalan verotulot ovat vuonna 2023 arviolta yhteensä 58,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verotulot ovat 43,4 prosenttia pienemmät kuin talousarviossa 2022.

Lasku johtuu sote-uudistuksen veroprosenttileikkauksesta. Valtuusto määräsi 24. lokakuuta vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,86. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan lain mukaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Kunnan lainakanta pienenee hieman. Vuoden 2023 lopussa lainaa arvioidaan olevan noin 4000 euroa asukasta kohden.

Sote-uudistuksen vaikutukset näkyvät selvästi käyttötaloudessa. Kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, kunnalta poistuu niihin kohdistuvia menoja, mutta myös suuri määrä tuloja.

Ulkoiset toimintatulot pienenevät 65,3 prosenttia ja ulkoiset toimintamenot 51,4 prosenttia. Vuosikate on positiivinen, noin 13,5 miljoonaa euroa. Tilikaudesta odotetaan 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäistä. Suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 10,6 miljoonaa euroa.

PIRKKALAN kunnanhallitus käsittelee pormestarin talousarvioesityksen 31. lokakuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 14. marraskuuta.