Pirkkalassa voi pian tankata biokaasuauton – Aseman tarkoitus avautua huhti-toukokuussa

Kaasuautojen omistajat voivat pian tankata menopelinsä Pirkkalan Teollisuustiellä. Asemalta on parin sadan metrin matka Lentoasemantielle ja edelleen moottoritien liittymään.

GASUM on rakentamassa yksityisautoilijoille tarkoitettua biokaasun tankkauspistettä Pirkkalaan.

Aseman luvataan avautuvan Teollisuustie 2:ssa entisellä Galvanoimis Oy:n tontilla huhti-toukokuussa. Tällä hetkellä seudun lähimmät biokaasun tankkauspisteet henkilöautoilijoille ovat Lahdesjärvellä ja Nekalassa.

Pirkkalassa tulee olemaan tankkausmahdollisuus sekä biokaasulle että nestemäiselle maakaasulle (LNG).

Kaasun käyttö on noussut Venäjän hyökkäyksen takia ajankohtaiseksi aiheeksi Euroopassa. Biokaasua voidaan valmistaa kotimaisista biojätteistä. Maakaasu puolestaan tulee Suomeen putkea pitkin Venäjältä.

Tällä hetkellä maakaasua tulee Venäjältä Suomeen 15 terawattituntia vuodessa. Biokaasua tuotetaan Suomessa yksi terawattitunti vuodessa, mutta osuutta on mahdollista kasvattaa arvioiden mukaan jopa puoleen maakaasun nykykäytön määrästä Suomessa.

Gasumin biokaasulaitoksella Riihimäellä hyödynnetään niin kotitalouksien biojätepussit kuin teollisuuden pilaantuneet ruokaerät. Ruokahävikistä tehdään kotimaista, uusiutuvaa energiaa kaasuauton tankkiin, tuotannon energiaksi ja lämmöksi.

Lisääntyvä biokaasun käyttö on siis myönteinen asia pohdittaessa sitä, minkä verran energiaa Eurooppaan tuodaan idästä.

Asema rakentuu Pirkkalan ohitustien eteläpuolelta Lentoasemantien liittymän lähelle.

KAASUAUTOT ovat tyypillisesti hybridejä ja niissä on pieni bensatankki, sillä tankkausemaverkosto ei ole vielä täysin kattava koko Suomessa.

Suomessa on nyt rakenteilla Gasumin asemia Pirkkalan lisäksi Kotkassa ja Sipoossa.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry arvioi, että vuonna 2030 puolet kotimaisesta biokaasutuotannosta tuotettaisiin maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Biometaanin lisääntynyt käyttö tieliikenteessä voisi vähentää kansallisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa jopa 0,95 miljoonaa hiilidioksiditonnia.