Pirkkalassa jätettiin aloite Kuntalainen kysyy -tunnista: ”Voisi olla esimerkiksi äänestyksiä punaisilla ja vihreillä lapuilla”

ALOITE esittää, että pirkkalalaisille perustetaan kyselytunti, jonka aikana he voivat tiedustella haluamiaan kunnan toimintaan liittyviä asioita valtuutetuilta ja viranhaltijoilta. Kuvassa Pirkkalan valtuutettuja kokouksessa Nuolialan koululla. Kuva: Sanni Harmanen.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN valtuutettu Riitta Kuismanen ehdottaa Pirkkalaan perustettavaksi kyselytuntia, jossa kuntalaiset kysyä pormestarilta, viranhaltijoilta, kunnanhallitukselta tai kunnanvaltuustolta haluamiaan kysymyksiä kunnan toiminnasta.

”Kyselytunnilla olisi mahdollista myös pyytää valtuutettuja äänestämään kuntalaisen esittämästä asiasta punaisella tai vihreällä lapulla”, aloitteessa ehdotetaan.

Kyselytunnille voisi Kuismasen kaavailun mukaisesti lähettää etukäteen kysymyksiä, mutta ajatuksena on vapaamuotoinen, paikan päällä tapahtuva aito vuorovaikutus.

Kuntalainen kysyy – kyselytunteja voisi pitää 1-2 kertaa vuodessa ennen valtuuston kokousta.

”Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa” on Pirkkalan hyvinvointisuunnitelman painopiste, aloitteessa muistutetaan.

MAANANTAINA kokoontuvan kunnanhallituksen on määrä lähettää aloite valmisteluun pohdittavaksi, onko aloitteen ehdotus syytä toteuttaa.