Pirkkalan varhaiskasvatuksen työntekijöille esitetään vaaterahaa – ”Myös sisävaatteet kuluvat, kun niitä täytyy pestä päivittäin erilaisista eritteistä”

Sivistyslautakunta käsittelee valtuustoaloitetta keskiviikkona.

VARHAISKASVATUKSEN työntekijät tarvitsevat monenlaista vaatetusta vaihteleviin ulkoilukeleihin. Kuva: Sanni Harmanen

PIENTEN lasten läheisyydessä aikuisenkin vaatteet ovat usein vaarassa likaantua. Pirkkalan kunnan sivistyslautakunta pääsee keskiviikkona antamaan lausunnon valtuustoaloitteesta, joka liittyy varhaiskasvatuksen työntekijöiden pukeutumiseen.

Eeva Uskali ja muu sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä esittävät aloitteessa, että kunta alkaisi ensi vuonna maksaa suojavaatekorvausta varhaiskasvatuksen työntekijöille. Ryhmä perustelee asiaa esimerkiksi sillä, että työntekijät tarvitsevat päivittäiseen ulkoiluun monenlaisen sään vaatetusta.

”Myös sisävaatteet kuluvat, kun niitä täytyy pestä päivittäin erilaisista eritteistä”, aloitteessa todetaan.

Aloitteen mukaan suojavaatekorvauksen maksaminen toisi pienen helpotuksen työntekijöiden vaatekuluihin ja osoittaisi samalla arvostusta tärkeästä työstä. Tampereen kaupunkiseudun kunnista pientä vuosittaista vaatekorvausta varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksaa Ylöjärven kaupunki.

SIVISTYSLAUTAKUNNALLE aihetta esittelevä varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä näkee aloitteessa ongelmia tasapuolisuuden kannalta. Sivistyslautakunta ei päätä aloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, vaan vain kunnanhallitukselle annettavasta lausunnosta.

Esittelytekstissään Välilä toteaa, että tasapuolisuuden nimissä vapaaehtoista vaaterahaa pitäisi maksaa kaikille kunnan työntekijäryhmille, ei vain yhdelle. Eri asia on varsinainen suojavaatetus, josta määrätään laissa erikseen.

Pirkkalan varhaiskasvatuksessa käytetään jo ennestään työnantajan kustantamia suojahanskoja, suojaesiliinoja ja heijastinliivejä. Halukkaille on myös hankittu nastoja kenkiin liukastumisen estämiseksi, ja joissakin yksiköissä on sadeasuja yhteiseen käyttöön.

Vaaterahan myöntämisestä tulisi Välilän mukaan kunnalle merkittäviä kustannuksia ja se edellyttäisi paikallista sopimista. Jos vaaterahaa maksettaisiin varhaiskasvatuksen työntekijöille 120 euroa vuodessa, tulisi vuosikuluksi 23 765 euroa.

Välilä myös huomauttaa, että työntekijälle palkkatulon hankkimisesta aiheutuvia kuluja huomioidaan ansiotuloverotuksessa tulonhankkimisvähennyksenä.