Oulussa on keksitty keino, jolla valtatien liikenne ei enää tukkeudu – Milloin sama muutos tehdään Tampereen kehätielle?

Oulun esimerkki on rohkaiseva, siellä liikenteen harmillinen pullonkaula on purettu.

PIRKKALAN läpi kulkeva kolmostie ruuhkautuu usein aamun ja illan työmatkaliikenteen aikaan. Arkistokuva.

KOVIN tuttua on kuulla ja lukea kehätien liikenteen ruuhkautumisesta aamun sekä iltapäivän työmatkaliikenteessä ja toistuvista peräänajoista rampeilla. Syynä ovat useimmiten ajoneuvojen liian lyhyet ajovälit, mutta myös puutteelliset tiejärjestelyt ruuhkien välttämiseksi.

Vastaavat työmatkojen aamuruuhkat ovat tuttu juttu kaikissa isoissa kaupungeissa, joissa asumalähiöistä saavutaan keskustan työpaikoille autoilla. Eräs samankaltainen tilanne kuin Tampereen kehätie on Pohjantie (nelostie) Oulussa. Siellä kaupunkiin saavutaan kolmesta-neljästä ilmansuunnasta ja Pohjantie kerää ajovirrat ja jakelee ne eri liikennesuuntiin ramppien avulla. Työmatkaliikenne sumppuuntui kaikkina arkiaamuina, ja tilannetta pahensi myös normaali ohitustien läpiajoliikenne. Liikenteen totaalisesti pysäyttävät kolarit ja peräänajot olivat arkipäivää, aivan kuten Tampereen kehätielläkin.

OULUSSA ryhdyttiin parantaviin järjestelyihin, ja hyvän suunnittelun ja vuosien rakentamisen jälkeen Pohjantien kolmannet kaistat otettiin käyttöön. Alun sekoilun jälkeen autoilijat ovat oppineet kolmansien kaistojen tarkoituksen ja ajamaan niillä, ja vaikutus on ollut positiivinen. Peräänajot ja kolarit ovat vähentyneet omaan liikennesuuntaan sukkuloidessa ja aamun työmatkaliikenne sujuu jouhevammin kuin ennen kolmansia kaistoja. Myös läpiajoliikenne on sujuvampaa ilman liikenteen hidastumista tai yhtäkkisiä pysähdyksiä.

En ole havainnut lehdistä suunnitelmia Tampereen kehätien parannuksista kolmansien kaistojen avulla. Pahin pätkä lienee Sarankulman ramppien ja Helsingin ramppien väli, jossa liikenne aamuisin puuroutuu ja pelti kolisee eniten.

Kolmansien kaistojen avulla rampeista pääsisi jouhevasti liikenteen sekaan ja oman liikennesuunnan valittuaan ei kaistavaihtoja enempää tarvittaisi.

Moni pirkkalalainen liittyy kehätien liikennevirtaan joko Linnakorven tai Sarankulman rampista ja poistuu kehätieltä Helsingin rampista joko keskustan tai Lempäälän suuntaan. Sekä kehätielle liittyminen että siitä poistuminen aiheuttavat riskejä päivittäin kaistanvaihtorumbaa tanssiessa.

KAIKKI maksaa, erityisesti teiden perusparannus, siitä olemme saaneet lukea paljon. Toisaalta kasvavan Tampereen seudun työmatkaliikenteen sujuvuuteen on investoitava ja taattava työmatkat myös yksityisautoilla, ratikalla ei voida ratkaista isoa kokonaiskuvaa.

Oulun esimerkki on rohkaiseva, siellä liikenteen harmillinen pullonkaula on purettu ja sujuva liikennöinti taattu vuosikymmeniksi eteenpäin kolmansien kaistojen keinoin. Eikös tuo hoituisi Tampereen seudullakin, hyvällä tahdolla ja ammattimaisella suunnittelulla.

Aamuliikenteessä mukana ollut pirkkalainen