Perussuomalaisista ja rasismin tuomitsemisesta

Minkään suuren puolueen johtoon ei voi päästä ymmärtämättä joukon sisäistä dynamiikkaa ja toimintaperiaatteita.

MIKSI rasismin tuomitseminen ja myöntäminen olemassaolevaksi ilmiöksi on niin vaikeaa perussuomalaisten johdolle?

Olen esittänyt hypoteesin, että kyse on oman joukon koheesiosta ja oman toiminnan tehokkuudesta: oma joukko ei olisi niin yhtenäinen, jos rasismi selvästi tuomittaisiin ja myönnettäisiin olemassa olevaksi, ja useiden omien asioiden ajamisen mahdollisuus heikkenisi.

Minkään suuren puolueen johtoon ei voi päästä ymmärtämättä joukon sisäistä dynamiikkaa ja toimintaperiaatteita. Muilla puolueilla on tietenkin omia ongelmiaan ja tabujaan, mutta tämä on hypoteesini mukaan perussuomalaisten rasismiongelman ydin.

Otto Tiusanen
valtiotieteiden maisteri
Helsinki