Pirkkala varustautuu lausumaan mielipiteensä Puskiaisten tien yleissuunnitelmasta loppuvuonna – aloite patistaa Pirkkalaa asettumaan vastahankaan

Esitys valtuustolle: "Tietä vastustava aloite on loppuunkäsitelty".

LUONTOVÄEN ripustama lakana Puskiaisten tien aiotun kulkulinjan kohdalla Pirkkalan Jasperintien lähistöllä.

PIRKKALAN kunnanhallitus käsitteli maanantaina valtuustoaloitetta, joka haluaa Pirkkalan vastustavan niin sanottua Puskiaisten oikaisua, Lempäälästä Helsingin moottoritieltä läpi Pirkkalan metsien suunniteltua tiehanketta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloitteeseen ei nyt reagoida, vaan kanta Puskiaisten hankkeeseen ilmaistaan myöhemmin tänä vuonna tien yleissuunnitelman tullessa lausunnolle kuntiin.

Tietä vastustava aloite jätettiin vihreiden valtuutetun Sirpa Revon johdolla vuonna 2022. Aloitteessa halutaan, että Pirkkala esittää hankkeen hylkäämistä, kun tien yleissuunnitelma on valmistunut.

Samaten aloitteessa vaaditaan, että Pirkkala pidättäytyy kaikesta maankäytön edistämisestä Puskiaisten moottoritievaihtoehdon hyväksi.

Kaupunkiseudulla on selvitetty seudun suuren valtakunnallisen tieyhteyden parantamista kahden vaihtoehdon välillä.
Ne olivat nykyisen Valtatie 3:n parantaminen Kuljusta Lakalaivaan ja Sarankulmasta Pirkkalaan tai kokonaan uuden oikotien eli Puskiaisten oikaisun rakentaminen. Ely-keskus on päätynyt Puskiaisten oikaisun kannalle.
Pirkkalassa jätetty valtuustoaloite kannattaa toista vaihtoehtoa.

KUNNANHALLITUKSEN esittelyteksti roiski ripauksen kylmää vettä aloitteen päälle.

Kunnanhallitus totesi, että Puskiaisten oikaisu on mukana maakuntakaavassa ja että kunnan on jo lain mukaan edistettävä maakuntakaavan tavoitteita.

”Maakuntakaavan muuttamisen päätöksiä ei tehdä kunnassa, vaan ne tehdään Pirkanmaan maakuntaliitossa. Kunnan on otettava maakuntakaava huomioon laadittaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa”, kunnanhallitus totesi.

Yleissuunnitelman hyväksyy Liikennevirasto. Ennen yleissuunnitelman hallinnollista hyväksymistä Pirkanmaan ELY-keskus asettaa yleissuunnitelman nähtäville.

ELY-keskus ei ole vielä lähettänyt yleissuunnitelma-aineistoa lausuttavaksi kuntiin.

”Kunta ei anna lausuntoihin ennakkokannanottoja, vaan lausunto valmistellaan saapuneen materiaalin pohjalta. Pirkkalan kunta ei ota kantaa tähän asiaan erillisen valtuustoaloitteen yhteydessä moninkertaisen käsittelyn välttämiseksi”, Jarva perusteli kunnanhallitukselle.