Jonossa vielä toistakymmentä lasta – Pirkkalan päivähoitopaikat ovat syksylle likimain jo jaettu

PIRKKALASSA on vielä joitakuita syksyllä päivähoitoon tulevia lapsia ilman hoitopaikkaa. Adalla, Ilonalla ja Islalla hoitopaikka on.

JOS pirkkalalaisperhe jättää näinä päivinä päivähoitopaikkahakemuksen syksyksi, ykköstoivetta hoitopaikasta ei välttämättä voi toteuttaa. Suurin osa Pirkkalan päivähoitoyksiköistä on pääpiirteissään jo täynnä.

”Varhaiskasvatuspaikkojen sijoittelutyö syksylle on tehty ja päiväkodit ja ryhmät odottavat vielä varmistusta”, varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä kertoo, mutta korostaa, että hoitopaikka kuitenkin löytyy kaikille lapsille joko kunnallisista yksiköistä tai palveluseteliyksiköistä.

”Parasta ratkaisua haetaan kaikille.”

Paraikaa hoitopaikkaa etsitään toisellekymmenelle lapselle, jotka aloittavat päivähoidossa alkaneella syyskaudella, mutta joille ei vielä lähetetty päätöstä hoitopaikasta.

”Hoidontarpeensa alkaa myöhemmin syksyllä, vaikkapa loka-marraskuussa”, Välilä selventää tilannetta.

SYKSYN aikana Pirkkalan päiväkodeissa aloittaa uusina noin 90 alle 3-vuotiasta ja yli 3-vuotiaita vajaa 30.

Se, että uusia alle kolmevuotiaita päiväkotilapsia on huomattavan paljon enemmän kuin jo kolme vuotta täyttäneitä, on linjassa seutu- ja valtakunnallisesta kehityksen kanssa. Suuntaus on, että varhaiskasvatuksen palveluiden piiriin lapset tulevat yhä useammin alle kolmevuotiaina.

”Meillä Pirkkalassa on todella korkea osallistumisaste yli kolmivuotiailla. Hoidossa on yli 90 prosentissa ikäluokasta. Yleensä keskellä vuotta ei haeta päivähoitopaikkaa isommille lapsille paitsi silloin, jos kyseessä on Pirkkalaan muualta muuttava lapsi.”

PIRKKALAN varhaiskasvatuksen palveluiden ja tukien piirissä on kuluvan kuun tilastojen mukaan kaikkinensa noin 1030 lasta. Näistä 0-5-vuotiaista 649 lasta on kunnallisissa päiväkodeissa, 23 perhepäivähoidossa, 172 palvelusetelipäiväkodeissa ja yksityisen hoidon tuella seitsemän lasta. Kotihoidontuella on keskimäärin 180 lasta.

10-15 pirkkalalaisperhettä vuosittain hakee palveluseteliä saadakseen lapsensa hoitoon naapurikunnan puolelle. Näin siksi, että vanhemmat käyvät töissä toisessa kunnassa. Liikettä on myös Pirkkalaan päin.

”Esimerkiksi päiväkodissa, joka sijaitsee Pirkkalan ja Tampereen rajalla, on hoidettavana lapsia kummastakin kunnasta.”

KULUVAN kuun taajaan elävät luvut eivät ole lopullinen kuva syyskaudella olevista päiväkotilasten määristä vaan vasta myöhemmin nähdään, mille tasolle lasten määrä asettuu. Luvut noussevat lähinnä kunnallisissa päiväkodeissa sekä palvelusetelin piirissä olevien keskuudessa. Kasvua ennakoidaan olevan kummassakin ryhmässä muutamia kymmeniä.

”Sijoittelua tehdään koko ajan ja täyttö kasvaa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja palveluseteliyksiköissä vielä syksyn aikana, koska osa aloittelee vasta syyskuussa tai myöhemmin.”

Syys-lokakuussa tilanne on suhteellisen muuttumaton, kunnes vuodenvaihteessa alkaa taas liike vanhempien aloittaessa opiskeluja, työllistyttyä tai työttömäksi jäätyä. Osa vanhemmista ennakoi jo tulevaa.

”Tällä hetkellä vuodenvaihteeseen on 40 hakemusta tullut lapsista, jotka tulevat tammi-helmikuulla päivähoitoon.”

Hoitopaikkoihin on ympärivuotinen haku ja eniten paikkoja haetaan keväisin syksyllä alkavaa hoitoa varten.

”Keväällä syksyksi paikkaa hakeneiden toiveet hoitopaikan sijainnista on aika hyvin voitu toteuttaa lukuun ottamatta muutamaa pientä yksikköä, jotka täyttyvät nopeasti. Jotkut perheet jäävät jonottamaan toivomaansa hoitopaikkaa ja toiset ottavat hoitopaikan vastaan jostakin toisesta päiväkodista.”

Lisää hakumahdollisuuksia avautuu parin vuoden päästä, jolloin Vähäjärven koulun yhteyteen avautuu  kahdeksanryhmäinen varhaiskasvatusyksikkö.

Vähäjärven uuteen yksikköön haetaan viimeistään maaliskuusta 2025 alkaen.

VÄLILÄ muistuttaa perheitä myös avoimesta varhaiskasvatuksesta. Wivintuvalla on tupatoimintaa perheille useana päivänä ja siellä toimii myös kerho 2,5 vuotta täyttäneille kahdesti viikossa 10-12 lapselle.

Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut eivät vaikuta kotihoidontuen saantiin.

Pirkkalassa on myös MLL:n järjestämä palvelusetelikerho, jossa käy Pirkkalasta 3-5 lasta vuosittain.