Koulutyön alku häämöttää – Pirkkalan koulut avaavat ovensa huomenna oppilasmäärälle, jonka yksi syy on suomalaisten aleneva syntyvyys

Osassa Vähäjärven koulun tiloja saataneen antaa opetusta jo ensi keväänä.

EMILIA Lindroos (vas.) ja Iris Ranki ovat Toivion koulun tulevia ekaluokkalaisia.

PERUSKOULUTAIPALEENSA aloittavien määrässä on pientä pudotusta Pirkkalassa. Pakollisessa esiopetuksessa eli nollaluokalla koulutiensä aloittaa keskiviikkona 268 oppilasta. Määrä on kutistunut verrattuna peruskoulua edelleen käyviin isoihin ikäluokkiin.

”Meillä on esimerkiksi yläkoulussa ja tulevaisuudessa menossa yläkouluun ikäluokkia, joissa on yli 300 oppilasta”, kunnan opetuspäällikkö Mikko Salkinoja kertoo.

Esiopetuksessa aloittavien määrän väheneminen on selitettävissä suomalaisten laskevalla syntyvyydellä. Jo vuosikausia meneillään ollut kehitys alkaa näinä vuosina näkyä koulunsa aloittavien ikäryhmien pienenemisenä. Pirkkalassa muuttovoitto pelastaa kuitenkin paljolta.

”Kun Tampereen kyljessä ollaan ja on kasvava kunta, niin sisäistä muuttoa meille on”, Salkinoja toteaa, mutta huomauttaa taloudellisten suhdanteiden vaikuttavan muuttoliikkeeseen.

KALLE Laine on Toivion koulun uusi rehtori. Hän on ollut edeltävät kolme vuotta koulun vararehtori.

”Eli se, kuinka Pirkkalaan halutaan lähteä rakentamaan ja kuinka asuntoja on täällä tarjolla. Mutta aika lailla tasaiset oppilasennusteet ovat muutamien vuosien päähän katsottuna.”

PERUSKOULULAISTEN kokonaisoppilasmäärä eskarista ysiluokkaan saakka on Pirkkalassa nykyisin noin 2900 oppilasta. Toisin kuin eskareiden määrässä, kokonaisoppilasmäärässä on ollut viime vuosina pientä kasvua. Suunta selittyy sillä, että nykyisten varhaiskasvatusikäisten ja peruskoululaisten isoimmat ikäluokat ovat jo koulussa, mutta pienempiä ikäluokkia on tullut ja tulee koululaisiksi saman verran kuin mitä on peruskoulun viime vuosina suorittanut.

Pirkkalan kouluissa ryhmäkoko esi- ja perusopetuksessa on keskimäärin 20 oppilaan kieppeillä, mitä Salkinoja pitää hyvänä lukuna.

”Ryhmäkoossa ollaan ilahduttavasti menty parempaan suuntaan. Niihin on haluttu panostaa ja ne on saatu toteutumaan. Sen mukaan oppilasryhmiä muodostetaan, kun kuhunkin yksikköön eskareita saapuu.”

Koot painottuvat niin, että yläluokilla on hieman pienemmät ryhmät, joskin kyseisen ikäluokan suurus vaikuttaa myös.

OPPILAAKSIOTTOALUEITA on kuusi. Oppilaaksiottoalueista päätettiin viime keväänä niin, että Soljan ja Turrin alueelta kolmatta luokkaa aloittavat koululaiset menevät Kirkonkylän kouluun. Aiemmin kyseiset alueet jakaantuivat Kirkonkylän ja Naistenmatkan oppilaaksiottoalueisiin. Haikan alueen yläkoululaiset ohjataan jatkossa Vähäjärven kouluun.

Peruskoulun yksiköitä Pirkkalassa ovat Kirkonkylän, Kurikankulman, Nuolialan ja Toivion koulut, Soljan lastentalo sekä tämän kuun alusta alkaen Vähäjärven koulu, johon hallinnollisesti ovat yhdistyneet Naistenmatkan ja Suupanniityn koulut.
Soljassa, Kurikankulmassa ja Kirkonkylän koulun alaisuudessa toimivassa Hyrsingin koulutalossa on opetusta eskarista kakkosluokkaan saakka. Näiden yksiköiden oppilaista ne, jotka aloittavat tänä syksynä kolmosluokan, ovat nyt Kirkonkylän koulussa tai Vähäjärven koulun kirjoilla.

Kirkonkylällä ja Toiviossa opetetaan luokkia 0-6. Vähäjärvi ja Nuoliala ovat yhtenäiskouluja, mikä tarkoittaa, että niissä käyvät oppilaat luokilta 0-9.

OPETUSPÄÄLLIKKÖ katsoo Pirkkalan peruskoulun tulevaisuuteen luottavaisena. Lähitulevaisuuden suuri muutos on Vähäjärven koulun rakentuminen Suupalle. Tulevalla kevätlukukaudella saadaan kädentaitojen tiloja ja osa luokkatiloista valmiiksi.

”Tämä vuosi on osittain vielä rakennusprojektin ja hankkeen loppuunsaattamista, mutta keväällä päästään jo osaan tiloista jo aloittamaan koulutyötä.”

Rakennus valmistuu kokonaan niin, että Vähäjärven koulu pääsee aloittamaan koulunkäyntiä uudessa rakennuksessa elokuussa 2024. Pihatyöt jatkuvat vielä senkin jälkeen.

Varhaiskasvatus alkaa Vähäjärvellä syksyllä 2025, jolloin ympäristö pihoineen on saatu valmiiksi ja turvalliseksi pienemmillekin lapsille.