Viikon vieras: Rohkeasti kohti elinvoimaista ja onnellista Pirkkalaa

Pirkkala on tekemässä ja tulee tekemään merkittäviä tulevaisuuteemme vaikuttavia päätöksiä. On luonnollista, että muutokseen ja kehitykseen liittyy vastarintaa, kirjoittaa pormestari Marko Jarva.

MARKO JARVA. Kirjoittaja on Pirkkalan pormestari.

PIRKKALAN kunnanvaltuusto valitsi minut pormestariksi 12.6.2017. Tämän lehden ilmestymispäivänä valinnastani on kulunut 2187 päivää tai 52.464 tuntia. Nykyinen valtuusto antoi yksimielisesti jatkokauden tähän vastuulliseen ja mielenkiintoiseen tehtävään elokuussa 2021. Olen iloinen ja nöyrästi kiitollinen saamastani luottamuksesta. Teen edelleen parhaani Pirkkalan hyväksi ja puolesta.

Haluan nostaa tässä kesätervehdyksessä esiin muutamia toimintani tärkeimpiä ohjenuoria ja periaatteita. Latojan
huomautuksena todettakoon, että pormestarin suorat valtaoikeudet ovat varsin rajoitetut, joten edustuksellinen demokratia puhuu ja päättää.

KOKONAISTURVALLISUUS ei ollut muodikas teema keväällä 2017, tänään sen tärkeyttä ja merkitystä harva kiistää. Sisällön eri vivahteista, Covid-pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, käydään monipuolista keskustelua. NATO-jäsenyys ei tuntunut keväällä 2017 todennäköiseltä vaihtoehdolta.

Ajanjaksoon mahtuu toimiminen valmiuslakien vallitessa. Kokonaisturvallisuus on käsitteenä laaja, meille kuntalaisille osa turvallista arkea, tavallisia turvallisuuden tunnetta ylläpitäviä tekijöitä. Tämän eteen me kaikki voimme ponnistella, näin lisäämme hyvinvointia.

Positiivista asennetta pidetään yleisesti hyveenä. Asenne päätyi lopulta Pirkkalan kuntastrategian yhdeksi kulmapisteeksi. Asenne on viiden tähden kuntastrategiamme yksi tärkeä kärki, jota seurataan ja mitataan talousarviomme tavoitteissa. Tämä erottaa meidät monista muusta Suomen kunnista. ”Asenne ratkaisee lähes kaiken, sanotaan”.

Ajankohtainen teema on rohkeus mennä eteenpäin ja katsoa riittävän kauaksi tulevaisuuteen, unohtamatta menneisyyden parhaita oppeja.

PIRKKALA on tekemässä ja tulee tekemään merkittäviä tulevaisuuteemme vaikuttavia päätöksiä. On luonnollista, että muutokseen ja kehitykseen liittyy vastarintaa. Muutos saattaa jopa aiheuttaa pelon tai turvattomuuden tunteita. Näin on ollut Näsinneulan, Särkänniemen, moottoritien, rantatunnelin tai vaikkapa Partolan alueen osalta.

Kaikkia edellä mainittuja on vastustettu voimakkaasti, mutta monet näistä koetaan tänään jo hyväksyttyinä tai jopa positiivisina asioina. Ratikkaa en vielä edes maininnut, palataan siihen myöhemmin erikseen, kesälomien jälkeen.

Vuoden alusta sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueelle eli Pirhaan. Pirkkalan kunnan tehtäviksi jäivät hyvinvoinnin edistäminen ja sivistys sekä kaavoituksen ja yleinen infrastruktuuri. Näiden osalta riittää meille työstettävää, jotta säilytämme asemamme edistyksellisenä ja rohkeiden avauksien kuntana, osana vireää Tampereen kaupunkiseutua ja Pirkanmaata.

Näen tulevaisuuden tilannekuvan osaltamme valoisana, se vaatii jatkuvia ponnisteluita yhteistyön kehittämiseksi ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Päätöksentekoa ja siihen valmistautumista tulisi tarkastella strategisella tasolla, tutkistellen niiden kokonaisvaikutusta Pirkkalalle ja Pirkkalan sidosryhmille. Näin varmistumme siitä, että Pirkkala tavoittelee roolia Pirkanmaan ja Suomen onnellisimpien kuntien joukossa. Tähän me pystymme itse yhteisönä vaikuttamaan.

KESÄ tuo monelle hengähdystauon hektiseen arkeen. Käytetään tuota aurinkoista aikaa resurssiviisaasti, akkuja lataillen, kauniista kotimaasta nauttien tai sitten ihan jokainen oman positiivisen asenteen mukaisella tavallaan.

Toivotan kaikille valoisaa, kokonaisturvallista kesää!