Senioritalon ruokala meni kiinni viikonlopuiksi ja tukipalvelut muuttuivat määräaikaisiksi – Nämä palveluiden muutokset puhuttavat Pirkkalan ikäihmisiä

Hyvinvointialueen asiakasohjaaja Päivi Kemppainen kertoo, mitkä muutokset Pirkkalan vanhuspalveluissa ovat herättäneet eniten huomiota vuodenvaihteen jälkeen.

IKÄIHMISTEN palveluihin on tullut Pirkkalassa useita muutoksia hyvinvointialueen aloitettua toimintansa vuodenvaiheessa. Pirkkalan eläkkeensaajat ry luovutti huhtikuussa asiakasohjaaja Päivi Kemppaiselle yhdistyksen jäsenten tekemiä käsitöitä lahjoitettavaksi esimerkiksi senioritalo Pihlajamäkeen. Mukana olivat Tuija Sandholm (vas.), Marketta Mäkinen, Merja Sandholm ja Marjo Ihantola.

SENIORITALON ruokala ja kotiin saatavat tukipalvelut – siinä esimerkkejä asioista, jotka ovat puhuttaneet Pirkkalan ikäihmisiä kolmen viime kuukauden aikana.

Kun Pirkkalan ikäihmisten palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Pirkanmaan hyvinvointialueen eli Pirhan järjestettäviksi, muutoksia on tullut moniin isompiin ja pienempiin asioihin. Puhelinnumeroita on muutettu, tukia ja maksuja yhtenäistetty.

Yksi konkreettisimmista muutoksista Pirkkalassa ovat olleet senioritalo Pihlajamäen ruokalan aukioloajat. Pirhan asiakasohjaaja, Pirkkalassa asuva Päivi Kemppainen kertoo ruokalan olevan nykyään auki vain arkisin, kun viime vuonna ruokaa tarjottiin myös viikonloppuisin.

Samalla ruokalan arkiaukiolo laajeni yhdestä tunnista kahteen tuntiin päivässä. Tämä ei kuitenkaan lohduta niitä vanhuksia, jotka miettivät, missä saisivat syödäkseen viikonloppuna.

”Se on sellainen asia, mikä on alkuvuonna puhututtanut ikäihmisiä. Osa on ratkaissut tämän ottamalla aterioita kotiin kuljetettavaksi viikonloppuisin”, Kemppainen sanoo.

PIRKANMAAN hyvinvointialueen asiakasohjaaja Päivi Kemppainen kertoo, että esimerkiksi senioritalo Pihlajamäen ruokasalin sulkeminen viikonlopuiksi on puhututtanut pirkkalalaisia ikäihmisiä. Kemppainen kahvitteli Pirkkalan eläkkeensaajien puheenjohtajan Soile Lönnqvistin kanssa huhtikuussa Kyöstin kerhotalolla, ennen kuin piti kerhotalolla esittelyn ikääntyneiden palveluista hyvinvointialueella.

KOTIIN saatavat tukipalvelut ovat niin ikään kokeneet muutoksen. Tukipalveluihin lukeutuvat esimerkiksi kotiin kuljetettavat ateriat, peseytymisessä avustaminen, turvapuhelin ja kaupassakäyntipalvelu.

Ennen tukipalveluja myönnettiin asiakkaalle toistaiseksi tarveharkinnan jälkeen, mutta vuodenvaihteessa palvelut muuttuivat määräaikaisiksi. Poikkeuksena ovat ne asiakkaat, jotka kuuluvat jo säännöllisten kotihoidon palvelujen, kuten kotisairaanhoidon, piiriin.

Pirhasta onkin oltu yhteydessä tukipalvelujen nykyisiin asiakkaisiin, jotta työntekijät voivat heidän kanssaan arvioida, onko asiakkaalla edelleen tarvetta palvelulle ja täyttyvätkö palvelun myöntämisen perusteet.

”Asiakkaiden palvelutarpeen arvioiminen uudelleen myöntämisperusteiden mukaisesti on jonkin verran työllistänyt asiakasohjausta. Joitakin asiakkaita on voinut huolettaa, jatkuuko palvelu ja miten käy palvelun laadun ja jatkuvuuden hyvinvointialueella”, Kemppainen kuvailee.

Aina kun olen soittanut, olen päässyt lääkäriin. Siinä ei ole ollut ongelmia.

Marketta Mäkinen

PIRKKALALAISTEN näkökulmasta uutta on sekin, että kuntalaisten hakemuksia ympärivuorokautiseen asumispalveluun hakeutumista ei käsitellä enää Pirkkalassa. Hakemukset käsittelee Pirhan alueellinen työryhmä. Hakemuksen perusteella paikkaa asumisyksiköstä voidaan tarjota muualtakin Pirkanmaalta kuin Pirkkalasta.

Kemppainen lisää, että toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointia asiakkaan kotona tekevät edelleen tutut pirkkalalaiset asiakasohjaajat ja kotihoidon työntekijät. Kemppaisen mukaan ihmiset ovat suhtautuneet rauhallisesti siihen, että päätökset tehdään nykyään keskitetysti.

Uutena neuvontapalveluna hyvinvointialueella toimii Pirkanmaan Kotitori, jonka neuvojat auttavat esimerkiksi tukipalvelujen hakemisessa. Kotitorin numero on 040 733 3949. Jos asiakas on jo jonkin kotihoidon palvelun piirissä, paras neuvoja on oman alueen asiakasohjaaja.

VAIKKA ikäihmisten palvelut siirtyivät hyvinvointialueen hoitoon, tekevät esimerkiksi toimintakyvyn arvioita Pirkkalassa edelleen tutut työntekijät. Kuvassa Kyöstin kerhotalolla myytäviä käsitöitä, joita tekevät esimerkiksi Pirkkalan eläkkeensaajien jäsenet.

PIRKKALAN eläkkeensaajat ry:n kokoontumisessa ollaan lyhyen kyselykierroksen perusteella pääosin sitä mieltä, että palvelut pelaavat hyvinvointialueella kuten ennenkin.

”Aina kun olen soittanut, olen päässyt lääkäriin. Siinä ei ole ollut ongelmia”, pirkkalalainen Marketta Mäkinen kertoo Kyöstin kerhotalolla.

Tamperelainen Tuija Sandholm kertoo parjatun takaisinsoittopalvelun toimineen hyvin ainakin pienemmällä klinikalla.

”Kun halusin vaihtaa klinikalle sopimaani aikaa, puhelimesta sanottiin, että minulle soitetaan takaisin kello 13.10. Ja juuri sillä hetkellä minulle soitettiin! Takaisinsoitot toimivat siis ainakin pienemmässä yksikössä”, Tuija Sandholm kertoo.

Sandholm lisää, että joillakin omaishoitajilla omaishoidon tuki on pienentynyt, kun summia yhtenäistettiin. Hänen kuulemansa mukaan taksiseteleitäkään ei saa enää yhtä paljon kuin ennen.

Pirkkalalainen Margit Wivolin kokee, että asioiden hoitaminen on Pirhan myötä vaikeutunut, kun monen palvelun puhelinnumerot ovat vaihtuneet.

”Hankalaa on ollut ainakin aluksi. En tiedä, miten tilanne muuttuu tästä vielä”, Wivolin sanoo.