Nysse siirtyy kolmen vyöhykkeen malliin – Lyhyillä matkoilla lipun hinta nousee hieman, pitkillä matkoilla laskee

Uudistuksella tavoitellaan helppoutta vyöhykkeiden hahmottamiseen, lipun ostoon ja maksamiseen.

VYÖHYKEUUDISTUS tulee voimaan ensi vuonna. Kuva: Sanni Harmanen

TAMPEREEN kaupunkiseudun joukkoliikenne Nysse siirtyy kuuden vyöhykkeen mallista kolmen maksuvyöhykkeen malliin tammikuussa 2024.

Uudistuksella tavoitellaan helppoutta niin vyöhykkeiden hahmottamiseen, lipun ostoon kuin maksamiseenkin.

Asiasta päätti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta keskiviikkona 15. maaliskuuta. Nysse hoitaa myös Pirkkalan joukkoliikennettä.

KOLMEN vyöhykkeen mallissa olisi kolme vyöhykettä A, B ja C. Lippu ostettaisiin vyöhykkeille AB, BC tai ABC.

Malliin siirtyminen tarkoittaisi noin yhden prosentin korotusta lippuhintoihin. Korotus näkyisi Nyssen mukaan lyhyillä matkoilla. Pitkillä matkoilla hinnat käytännössä laskisivat nykyiseen verrattuna, koska kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen.

A- ja B-vyöhykkeisiin kuuluisi, kuten nykyäänkin, Tampereen keskusta, Vatiala, Sääksjärvi, Pirkkalan keskusta ja lähiöt, Pitkäniemi sekä Ylöjärven keskusta, Siivikkala ja Vuorentausta.

C-vyöhykkeeseen kuuluisi kaikki loput alueet: Pohjois-Tampere, Kangasala, Valkeakoski, Lempäälä, Vesilahti, Orivesi, Pirkkalan lentoasema ja haja-asutusalueet, Nokia ja Ylöjärvi sekä pieni osa Kuhmoisia.

Nysse selvittää vyöhykerajojen muutoksia myöhemmin.

Pirkkalan kunnanhallitus ei siis saanut läpi lausunnossaan esittämäänsä toivetta siitä, että jatkosuunnittelussa tarkasteltaisiin lentoaseman kytkemistä B-vyöhykkeeseen.

Vyöhykkeet valittaisiin samaan tapaan kuin nykyäänkin, mutta valintoja olisi huomattavasti vähemmän: vyöhykkeet AB, BC tai ABC. Vyöhykkeet valittaisiin samaan tapaan kuin nykyäänkin, mutta valintoja olisi huomattavasti vähemmän: vyöhykkeet AB, BC tai ABC. Kuva: Nysse

KUNNILTA oli pyydetty kantaa esitettyihin vyöhykemalleihin ja myös asukkailta kysyttiin mielipidettä.

Pirkkala kannatti kolmen vyöhykkeen esitettyä mallia, kuten tekivät myös Kangasala, Nokia, Tampere, Valkeakoski, Ylöjärvi, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä Pirkanmaan ELY-keskus. Lempäälä, Vesilahti ja Orivesi kannattivat lausunnoissaan yhden vyöhykkeen mallia.

Kaikissa lausunnoissa korostettiin, että nykyinen vyöhykejärjestelmä vaatii yksinkertaistamista ja vyöhykkeiden määrää on syytä vähentää. Kuntien lausunnoissa nostettiin lisäksi esiin tarpeita vyöhykerajojen muutoksille.

Asukaskyselyyn annettiin lähes 2500 vastausta. Asukaskyselyssä erityistä vastustusta liittyi yhden vyöhykkeen malliin sisältyneisiin suuriin lipunhinnan korotuksiin.