Kansalaisaloitteen tekijästä kansanedustajaehdokkaaksi – ”Avopuolisoni kommentoi, että mene sinne, missä näihin asioihin voi vaikuttaa”, sanoo pirkkalalainen Sanna-Liisa Lehtonen

Sanna-Liisa Lehtonen tietää, keiden asiaa Arkadianmäellä ajaisi.

SANNA-LIISA Lehtonen pitää tärkeänä ajaa muun muassa varhaiskasvatuksen ja sen tekijöiden asiaa.

KUN ihmiset lähtevät politiikkaan mukaan muutoshaluisena, niin mitä tapahtuu, että he jotenkin passivoituvat eivätkä saa muutoksia läpi. Tämä on mietityttänyt Sanna-Liisa Lehtosta samalla, kun hänen omat tavoitteensa kansanedustajaehdokkaana ovat kirkkaat.

Lehtonen pitää tärkeänä ajaa varhaiskasvatuksen ja sen tekijöiden asiaa. Kun Lehtonen oli Naantalissa varhaiskasvatuksen alalla töissä viime vuosikymmenellä, silloinkin tehtiin vajaalla henkilöstöllä töitä, mutta kuitenkin elettiin nykyistä parempaa tilannetta ja hyvää aikaa, hän kokee.

”Tänä päivänä tilanne on ihan sietämätön. Yhdessä espoolaisen ehdokassiskomme kanssa teimme alkutalvella kansalaisaloitteen, jolla ajetaan muutosta varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen. Se sai kahdeksassa päivässä 50000 allekirjoitusta.”

Toinen muutos, jota Lehtonen haluaisi edistää, on osatyökykyisten saaminen nykyistä paremmin mukaan työelämään. Hän näkee, että vaikkei pystyisi tekemään sataprosenttista työaikaa, on arvokasta pystyä antamaan edes se, mihin kykenee.

Aina ei kykene, mikä voi johtua liiallisesta kuormittumisesta ja siitä juontuvasta masennuksesta. Sen Lehtonen tietää omakohtaisesti.

”Olen käynyt läpi keskivaikean masennuksen ja kuntoutuspsykoterapian vuosina 2008-2011 ilman lääkitystä. Näistä aiheista täytyy puhua rohkeasti ääneen ja näyttää, että masennuksen ei tarvitse määritellä loppuelämää. Mielen hoitaminen ja terapiassa käyminen pitää normalisoida.”

LEHTONEN on ensimmäisen kerran ehdolla kansanedustajaksi. Kansanedustajaehdokkaaksi hän päätyi tehtyään viime vuonna paljon opettajan ja erityisopettajan sijaisuuksia Tampereella. Hän sanoo nähneensä työssään konkreettisesti, että nuoret voivat huonosti.

Toinen syy liittyy lähiluontoon. Alueella, jota Puskiaisten oikaisu toteutuessaan halkoisi, sijaitsee Lehtoselle tärkeä ulkoilualue.

”Puhisin näitä kysymyksiä kotona. Avopuolisoni kommentoi, että mene sinne, missä näihin asioihin voi vaikuttaa.”

LEHTONEN kertoo olevansa ehdokkaana täysin politiikan ulkopuolinen ilman kokemusta paikallispolitiikankaan tasolta. Hän on kuitenkin seurannut politiikkaa.

Viime lokakuussa Lehtonen huomasi haluavansa jotenkin edistää tärkeäksi kokemiaan asioita konkreettisesti. Hän otti yhteyttä Liike Nyt -puolueen puoluetoimistoon. Hänellä ei ollut ehdokkuus ajatuksissaan, mutta sitä häneltä kuitenkin kysyttiin parinkymmentä minuuttia kestäneen puhelun päätteeksi.

”Minulla meni jauhot suuhun. Että minäkö? Mietin ehdokkuutta viikonlopun ajan.”

Hän sanoi ehdokkuudelle kyllä, koska kokee, että puolue tekee uudella tavalla asioita muihin puolueisiin verrattuna. Se pitää esillä Lehtosen mielestä eritoten yrittäjyyttä, jota Lehtonen haluaa edistää.

”Suomea ja hyvinvointivaltiota ei ole olemassa ilman yrityksiä.”


Ehdokkaan 3 x 3 pointsia

1. Sanna-Liisa Lehtonen
– 42-vuotias, asuu Pirkkalassa, perheeseen kuuluu avopuoliso ja hänen lapsensa sekä koira
– Töissä ja vapaalla: koulutukseltaan sosionomi, työskentelee Ohjaamo Tampereessa työllisyyden asiantuntijan tehtävissä. Vapaa-ajalla Liike Nyt Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen vpj, luonto ja luonnossa liikkuminen äärimmäisen tärkeää. ”Golfia ehdin harrastaa liian vähän.”
– Ohoh: ”Olen kiinnostunut tähtitieteestä. Rakastan tuijotella tähtitaivasta erityisesti valosaasteettomassa paikassa.”

2. Näitä ajan
– Yrittäjyys: ”Lakien ja päätösten täytyy olla yrittäjyyttä tukevia. Tällä hetkellä yrittäjiltä menee paljon aikaa, että pysyy mukana byrokratian ja sääntöjen perässä. Yrittäjyyttä täytyy tukea eikä tehdä asioista vaikeita.”
– Varhaiskasvatus ja koulutus: ”Laadukas varhaiskasvatus on laadukkaan koulupolun alku. Varhaiskasvatuksen parissa huomatut ongelmat ovat peruskoulussa viimeistään viiden vuoden päästä, jos muutosta ei saada aikaan. Nyt pitää toimia.”
– Mielenhoitamisen normalisointi: ”Suomessa pitää päästä pois yksinpärjäämisen kulttuurista. Täytyy uskaltaa sanoa, että nyt en jaksa, voitko auttaa.”

3. Liike Nyt -puolueen teesit
– Yhteiskunnan turvaverkkojen on kannateltava heikkoina hetkinä, mutta samanaikaisesti niiden on tuettava eteenpäin, jotta kukin seisoisi mahdollisimman tukevasti omilla jaloillaan.
– Hyvinvointialueita on liian monta. Liike Nytin ehdotus on, että sote-uudistus tehdään viiden yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueiden ympärille, joihin myös terveyskeskukset liitettäisiin.
– Liikkeen tavoitteena on, että Suomi ottaisi monen muun Euroopan maan tavoin käyttöön työntekoon oikeuttavan kansallisen D-viisumin. Se helpottaisi oleellisesti töihin tulevien ulkomaalaisten lupaprosesseja eikä se kuormittaisi yhteiskuntaa, koska viisumin haltijoilla ei ole oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin.