Pirkkalan lentokenttä olisi sodassa vihollisen strateginen kohde – Näin kunnassa toimittaisiin, jos sota alkaisi: ”Olemme poikkeuksellinen kunta Suomessa”

Kaikkeen ollaan Pirkkalassa valmiina. Pelastuslaitos evakuoisi asukkaita, yhteysupseerit järjestäisivät paikallispuolustusta sodan aikana kunnan ja puolustusvoimien rajapinnassa.

PIRKKALAN yhteysupseerit ensi kertaa julkisuudessa. Toni Korin (vas.), Mika Hakkarainen ja Riku Suuriniemi ovat saaneet koulutuksen Pirkkalan paikallispuolustajiksi poikkeustilan aikana. He avasivat viime lauantaina lukiolla, kuinka paikallispuolustus on kunnassa järjestetty.

MIKÄLI Suomi ajautuisi kohti konfliktia ja jopa sotaan asti, Pirkkalan lentokenttä olisi vihollisen strateginen kohde.

Vuosi sitten tuntui kaukaiselta ajatella koko asiaa, mutta nyt se sanoitettiin avoimesti Pirkkalassa järjestetyssä paikallispuolustuksen infotilaisuudessa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys oli kutsunut paikallisia järjestötoimijoita perehtymään Puolustusvoimien paikallispuolustuskonseptiin ja sen ominaispiirteisiin Pirkkalassa.

”Ennen Puolustusvoimien harjoituksissa vihollinen on aina ollut ’keltainen’, nyt vastustaja nimetään suoraan ja se on Venäjä”, totesi Pirkkalan kunnan tiedustelu-upseeri Riku Suuriniemi lauantaina lukiolla.

Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja nopeasti muuttunut turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö.

”Suomi on hakemassa Natoon. Jäsenyyttä odotettaessa on solmittu tiiviitä kumppanuussuhteita Pohjoismaihin, Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Tilanteessa on syytä varautua, että tulee erilaista hybridi- ja informaatiovaikuttamista. Suomalaiset ovat valveutuneita, mutta aina ei eroteta, milloin kyseessä on vaikuttamisyritys”, Suuriniemi totesi.

PUOLUSTUSVOIMAT on nimennyt kaikkiin kuntiin yhteys- ja tiedustelu-upseerit. Pirkkalassa he ovat Suuriniemen lisäksi Toni Korin ja Mika Hakkarainen.

Paikallispuolustukseen on varauduttu ja tarvittaessa ollaan valmiita myös voimankäyttöön

Riku Suuriniemi

He kaikki ovat siviilitöissä olevia Pirkkalassa asuvia reserviläisiä, jotka toimivat vapaaehtoisina tärkeissä tehtävissään.

Sodan uhatessa sotilaallisten kohteiden ja rintamien ulkopuolelle jää iso paikallinen alue, jota puolustavat Puolustusvoimien tukemana paikalliset joukot. Ne koostuvat pääosin reserviläisistä, jotka ovat vapaaehtoisina ilmoittautuneet paikallispuolustajiksi.

Paikallisjoukot vahvistavat Puolustusvoimien valmiutta ja suorituskykyä Pirkanmaalla.

”Me yhteysupseerit olemme rajapintaihmisiä Puolustusvoimien ja paikallisen yhteisön välissä. Tehtävä on olla pulssilla siitä, mikä on kunnan puolustusvalmius ja viestiä se Puolustusvoimille. Toisaalta välitämme tietoa Puolustusvoimien suunnasta kuntaan, selvitti Mika Hakkarainen yleisölle.

Toni Korin muistutti, että paikallispuolustajien ja upseerien tärkeät kumppanit kriisitilanteessa ovat pelastuslaitos ja kunta. Kriisin sattuessa yhteysupseerien fyysinen sijaintipaikka ovat kunnan tilat.

PIRKKALASSA lentokentän suojelu on poikkeusoloissa sotilaallisesti suurin asia. Se koskettaa osin myös paikallispuolustusta.

”Olemme poikkeuksellinen kunta Suomessa, kun täällä on lentokenttä. Se on tietenkin strateginen kohde. Jokainen tiedostaa, että se on alue, joka kiinnostaa vihollista”, Suuriniemi totesi.

Lentokentän puolustamiseksi Puolustusvoimilla on Suuriniemen mukaan suunnitelmat. Lennostossa koulutetaan joka vuosi varusmiehiä suojauskomppaniassa, mikä tarkoittaa juuri lentokenttien ja ilmavoimien toiminnan suojaamista.

Lentokentän ulkopuolelta löytyy paikallisesti suojattavia kohteita, kuten Killon vesitorni.

TAINA Heimonen Tampereen Maanpuolustusnaiset ry:stä kertoi, että naisia on tullut mukaan maanpuolustustoimintaan runsaasti. ”Emme toki olisi toivoneet Ukrainan sodan kaltaista markkinointia.”

Lentokentästä johtuen Pirkkalan väestö olisi sotatilanteessa tavanomaista ripeämpien evakuointien edessä. Kuinka laajalta väki siirrettäisiin pois, riippuu tilanteesta.

Evakuoinneista vastuussa on poikkeustilanteessa pelastuslaitos.

PIRKANMAALLA on tuhansien henkilöiden vahvuiset paikallisjoukot. Joukkoja on viime vuosina kasvatettu ja kehitetään koko ajan.

Paikallispuolustusta harjoiteltiin vastikään Pirkanmaalla 1500 henkilön voimin ns. PaPu-harjoituksessa.

Suuriniemi kertoo, että yhteysupseerijärjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 2014.

Erityistä oli, että yhteysupseerit tulivat nyt ensimmäistä kertaa julkisuuteen. Tavoitteena lienee viestiä, että Suomessa ollaan valmiina.

RIKU Suuriniemi kertoi, että Suomen odottaessa Nato-jäsenyyttä edessä voi olla monenlaisia vihamielisiä vaikuttamisyrityksiä.

”Aiemmin yhteysupseerien olemassaolosta tiesi käytännössä vain kunnan johto. Nyt tulemme julkisuuteen ihan tarkoituksella Puolustusvoimien päätöksen takia”, Mika Hakkarainen totesi.

Yhteysupseerit saavat Hakkaraisen mukaan paljon koulutusta sekä Puolustusvoimissa että kunnissa. Kolme yhteysupseeria samassa kunnassa on poikkeuksellista, ja johtuu Pirkkalan isosta strategisesta merkityksestä.

Suuriniemen mukaan ulostulolla on tarkoitus viestiä ennaltaehkäisevästi, että paikallispuolustukseen on varauduttu ja ”tarvittaessa ollaan valmiita myös voimankäyttöön”.