Huomio lapsiperheet: varhaiskasvatuksen maksut alenevat myös Pirkkalassa – Katso uudet tulorajat

Maksuja alentamalla valtio yrittää tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten noustessa.

PIRKKALASSAKIN yhä useampi lapsiperhe pääsee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa helpommalla maaliskuusta alkaen. Kuva: Sanni Harmanen

KUNNALLISEN varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat koko maassa maaliskuusta alkaen, niin myös Pirkkalassa.

Taustalla on maaliskuussa voimaan tuleva lainmuutos. Laki muuttuu siten, että varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi perhe pääsee alempien asiakasmaksujen piiriin.

Pirkkalan kunnan sivistyslautakunta hyväksyi maksujen muutokset kunnan osalta keskiviikkona.

Esimerkiksi kolmihenkiseltä perheeltä ei jatkossa peritä varhaiskasvatusmaksua lainkaan, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa jäävät alle 4998 euron. Ennen raja on ollut 3758 euroa.

Kyseisen rajan ylittävästä tulosta peritään maksua 10,7 prosenttia, kuten tähänkin asti.

Enimmillään perheeltä voidaan jatkossakin veloittaa 295 euroa kuussa lasta kohden. Jos lapsikohtainen maksu jää alle 28 euron, sitä ei peritä.

VARHAISKASVATUKSEN asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja lapsimäärän, bruttotulojen sekä valitun palveluntarpeen mukaan.

Valtioneuvosto kertoo nettisivuillaan, että asiakasmaksuja alentamalla valtio yrittää parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön hinnannousun keskellä. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Uudistuksen myötä noin 30 000 kotitaloutta siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.3. alkaen

PERHEESSÄ 2 henkilöä: 3874 e (vanha tuloraja 2913 e)
PERHEESSÄ 3 henkilöä: 4998 (3758)
PERHEESSÄ 4 henkilöä: 5675 (4267)
PERHEESSÄ 5 henkilöä: 6353 (4777)
PERHEESSÄ 6 henkilöä: 7028 (5284)
YLI kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 262 euroa.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö